Wet over lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders treedt in werking

De wet van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Hoekstra (Financiën) die onder meer regelt dat aandeelhouders meer invloed krijgen op de beloning van bestuurders en commissarissen van beursondernemingen, treedt op 1 december 2019 in werking. Daarmee is een Europese richtlijn omgezet in Nederlands recht. Doel van die richtlijn is de lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders bij beursondernemingen te vergroten en de transparantie van institutionele beleggers en beursondernemingen te verbeteren.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van Financiën / Marcel Vogel

Iedere vier jaar moet het beloningsbeleid voor bestuurders en commissarissen worden voorgelegd aan de aandeelhouders. Daarnaast moeten beursondernemingen elk jaar een beloningsverslag maken en voorleggen aan de aandeelhouders. Daarin staat onder andere hoe de ontwikkeling van de beloning van bestuurders en commissarissen zich verhoudt tot de gemiddelde beloning van de werknemers.

Nieuw is verder dat belangrijke transacties met partijen die aan de onderneming zijn verbonden moeten worden goedgekeurd door de raad van commissarissen en openbaar worden gemaakt. Om transparantie door institutionele beleggers te verbeteren, moeten zij een beleid over hun betrokkenheid bij de beursvennootschappen ontwikkelen. Dit beleid moet openbaar gemaakt worden. Ook moeten zij de hoofdlijnen van hun beleggingsstrategie openbaar maken.

Tot slot regelt de implementatiewet dat aandeelhouders eenvoudiger kunnen worden geïdentificeerd door de beursonderneming, belangrijke informatie over en weer wordt doorgegeven tussen de beursonderneming en de aandeelhouders, en dat aandeelhoudersrechten kunnen worden uitgeoefend. Deze artikelen treden overigens niet op 1 december 2019 in werking, maar conform de richtlijn op 3 september 2020.