Rijk en regio investeren 15 miljoen euro in leefbaarheid ZaanIJ

Om de leefbaarheid in ZaanIJ te vergroten investeren Rijk en regio gezamenlijk 15 miljoen euro in de Regio Deal ZaanIJ. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De gemeenten Zaanstad, Amsterdam en Oostzaan, de Provincie Noord-Holland en het Rijk werken samen aan het verbeteren van de leefkwaliteit en ontplooiingskansen voor de inwoners en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. De inspanningen richten zich op de wijken Poelenburg en Peldersveld (Zaanstad), en Tuindorp Oostzaan en Molenwijk (Amsterdam). Nu de specifieke invulling en financiering van de deal rond is, kan de regio van start met de uitvoering.

De vier wijken in ZaanIJ liggen op een prachtige locatie, maar zijn beperkt verbonden met de omgeving en kennen sociaaleconomische achterstanden. Om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren en inwoners perspectief te bieden op bijvoorbeeld scholing en werk, is een gezamenlijke inspanning van regio en Rijk nodig. Daarom selecteerde het kabinet, eind 2018, het voorstel van de regio Zaanstad uit 88 inzendingen voor een Regio Deal.

Een deel van de middelen wordt gebruikt om kinderen op de basisscholen in de twee Zaanse wijken langer naar school te kunnen laten gaan. Het doel is om de leerachterstanden weg te werken. Daarnaast wordt het geld gebruikt voor de realisatie van een Huis voor de Wijk in Poelenburg, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en wat een belangrijke rol gaat spelen bij versterking van de sociale cohesie in de wijk. De Regio Deal ondersteunt verder initiatieven in de wijken die bijdragen aan de natuur en een groene leefomgeving en de aanpak van criminaliteit.

Voor de totstandkoming van de Regio Deal ZaanIJ stelt het Rijk 7,5 miljoen euro beschikbaar. De regionale overheden leggen 7,5 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.

Partners

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de gemeenten Zaanstad, Amsterdam en Oostzaan en de Provincie Noord Holland is deze deal tot stand gekomen. 

Regio Deals

Om de brede welvaart in Nederland te versterken, zet het kabinet in op nauwe samenwerking met regio’s. Met de Regio Deals werkt het kabinet samen met de regio om de leefbaarheid in de regio’s te vergroten en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Invulling van de Regio Deals is bijvoorbeeld: een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, meer perspectief op een baan en gezond voedsel voor iedereen.

Met het akkoord van de Regio Deal ZaanIJ zijn nu alle Regio Deals van de geselecteerde voorstellen van eind 2018 (tweede tranche Regio Deals) in uitvoering. De tweede tranche was een bedrag van totaal 215 miljoen euro.