Regio Deals

Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. Om er goed te kunnen wonen zijn thema’s als zorg, onderwijs, veiligheid en ondernemerschap belangrijk. Daarom investeert het kabinet bijna 1 miljard in de Regio Deals. Zo hebben via een Maritiem scholingsfonds in Flevoland hebben al 100 mensen een opleiding kunnen volgen. En experimenteert een Hoogwaterboerderij in ’t Groene Hart met ‘anders boeren’ om bodemdaling tegen te gaan en minder broeikasgassen uit te stoten.