De Regio Deals: hoe werkt het?

In de Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. Het kabinet heeft voor de periode 2022 - 2025 € 900 miljoen uitgetrokken voor nieuwe Regio Deals. 

Het bedrag voor de nieuwe Regio Deals bestaat uit 3 rondes, ook wel tranches genoemd:

 • € 284,2 miljoen voor ronde 4 (2023)
 • € 384,6 miljoen voor ronde 5 (2024)
 • € 216,6 miljoen voor ronde 6 (2025) 

Het Rijk betaalt maximaal de helft van elk benodigd bedrag. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen. De regio betaalt zelf ook mee.

Maatregelen voor een betere woon-, werk- en leefomgeving

De komende jaren werken de regio’s aan de maatregelen uit de Regio Deals. Voorbeelden van projecten zijn:

 • De Verrijkte schooldag 
  Kinderen krijgen meer beweging en extra lessen vanuit de school. De lessen gaan over bijvoorbeeld wetenschap en techniek, cultuur en welzijn, verantwoorde voeding, bewegen en natuur. Een voorbeeld hiervan is de Verrijkte schooldag in Oost-Groningen.
 • Toekomstbestendig maken van woningen in Zeeland
  Huiseigenaren kunnen bijvoorbeeld via de regeling Provinciale Impuls geld aanvragen als zij hun oude woning willen slopen, 2 kleinere woningen willen samenvoegen of een woning duurzamer willen maken. Bekijk meer projecten van de Regio Deal Zeeland.
 • Aanpak (drugs)criminaliteit in Noord-Limburg
  Er is een Regionaal Interventieteam opgezet. Hierin werken verschillende partijen samen om criminaliteit buiten de steden en dorpen tegen te gaan.  
 • Innovatie in de Kop van Noord-Holland
  Bedrijven, overheid en kennis- en opleidingsinstellingen werken samen aan innovaties voor de maritieme, mariene en offshore energiesector. Hierdoor krijgen jongeren meer kansen op een baan en een toekomst in de Kop van Noord-Holland. Dit gebeurt met de nieuwe organisatie METIP (Maritime Emerging Technologies Innovation Park), die zich richt op versterking van de maritieme sector in Den Helder.
 • Nieuwe ontwikkelingen voor een goede afwisseling in plant- en diersoorten (biodiversiteit) en het landschap in Noord-Nederland
  Zo worden in de Veenkoloniën methodes uitgeprobeerd om meer natuurinclusief te telen. Er is een Biodiversiteitsmonitor akkerbouw in ontwikkeling die meet in welke mate boeren bijdragen aan de natuur.