Nederland richt zich op veiligheid, migratie en mensenrechten in versterking ambassadenetwerk

Nederland krijgt een nieuwe ambassade in Jerevan (Armenië). Ook worden Niamey (Niger) en Ouagadougou (Burkina Faso) opgewaardeerd tot volwaardige ambassades. Dat gebeurt om beter voorbereid te zijn op migratiestromen en het hoofd te kunnen bieden aan terrorisme en mensenrechtenschendingen. Dat schrijft minister Blok van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Strategische ligging

Armenië ligt ingeklemd tussen Rusland, Turkije en Iran en is daarom van strategisch belang. Sinds de zogenaamde ‘fluwelen revolutie’ in april 2018 is de nieuwe regering bezig het land te moderniseren en corruptie te bestrijden. Nederland kan dit proces ondersteunen. Op dit moment is Armenië nog het enige land in die regio waar Nederland geen ambassade heeft. Ook de Tweede Kamer wil graag dat er een ambassade in Jerevan komt.

Stabiliteit exporteren

Sinds 2018 heeft Nederland in Niger en Burkina Faso ambassadekantoren - dependances van de Nederlandse ambassade in Mali. ‘Lokale problemen in deze regio op het gebied van terrorisme en migratie hebben directe gevolgen voor Nederland. Als we naar die regio geen stabiliteit exporteren, dan importeren we instabiliteit. Door meer te doen in en met deze landen kan Nederland zijn eigen belangen beter behartigen’, aldus minister Blok.

Diplomatieke netwerk

Deze versterking van het Nederlandse ambassadenetwerk volgt op de eerdere uitbreiding kort na de start van het huidige kabinet. Daarbij ligt de focus op de zogenaamde instabiele ring rond Europa, waarvan de welvaart, stabiliteit en veiligheid rechtstreeks verbonden is aan de Nederlandse.

Wereldwijd heeft Nederland nu 109 ambassades, 28 consulaten-generaal en 13 permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties zoals de EU, de VN en de NAVO. Volgens het Australische Lowy Institute heeft Nederland daarmee het 16e diplomatieke netwerk van de wereld. Elk jaar beoordeelt de minister van Buitenlandse Zaken of dit diplomatieke netwerk aan verandering of versterking toe is.