Geld beschikbaar voor nieuwe manier van werken in de rechtsbijstand

Om Nederlanders die een probleem hebben sneller en beter te helpen, stelt minister Dekker (Rechtsbescherming) 10 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe manieren van werken in de rechtsbijstand. Dat schrijft hij in de voortgangsrapportage rechtsbijstand die naar de Tweede Kamer is gegaan. De uitnodiging om voorstellen in te dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand en hiermee te experimenteren, gaat uit naar juridische dienstverleners, waaronder sociaal advocaten en mediators.

Minister Dekker:

“Om problemen van mensen sneller en beter te kunnen oplossen, willen we samen met deskundigen uit de praktijk nieuwe manieren van werken uitproberen. Stap voor stap kunnen we dan toegroeien naar een verbeterde rechtsbijstand. Dat is goed voor Nederlanders die in hun leven te maken krijgen met tegenslag. Tegelijkertijd is het goed voor het versterken van onze rechtsstaat, want we maken het recht beter toegankelijk voor iedereen.”

Deze 10 miljoen euro is onderdeel van de veranderingen in het huidige stelsel voor rechtsbijstand. Rechtshulp wordt daarbij dichter bij mensen georganiseerd en meer in samenhang met andere vormen van probleemoplossing.

Voor veel voorkomende juridische problemen is het de bedoeling om te gaan werken met rechtshulppakketten. Aanbieders van rechtshulppakketten kunnen coöperaties van individuele sociaal advocaten zijn, maar ook andere juridische adviseurs, verzekeraars, mediators of nieuwe toetreders tot de markt. Minister Dekker nodigt iedereen uit om projecten en activiteiten te ontwikkelen die helpen bij het ontwikkelen van deze rechtshulppakketten.

Meer informatie over de regeling is begin 2020 te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand