In Nederland heeft iedereen toegang tot rechtspraak. Mensen met te weinig geld voor een advocaat, kunnen gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen. Soms biedt een andere methode dan rechtspraak uitkomst. Zo kan een geschillencommissie een onenigheid oplossen tussen consumenten en ondernemers. En mediation kan een onderdeel zijn bij echtscheidingen.