Iedereen in Nederland heeft toegang tot rechtspraak. Mensen met te weinig geld voor een advocaat, kunnen gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen. Soms biedt een andere methode dan rechtspraak uitkomst. Zo kan een geschillencommissie een onenigheid oplossen tussen consumenten en ondernemers. Mediation kan een oplossing zijn bij meningsverschillen bij echtscheidingen.

Zie ook