Rechtspraak en geschiloplossing

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Hoe verloopt een bestuursrechtelijke procedure?

Een bestuursrechtelijke procedure is een rechtszaak tegen de overheid. In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld over subsidies of vergunningen. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht.

Bestuursrechtelijke procedures verlopen meestal op dezelfde manier

Bestuursrechtelijke procedures verlopen vaak ongeveer op dezelfde manier. Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep. Op Rechtspraak.nl staat bestuursrecht verder uitgelegd

Soorten besluiten in het bestuursrecht

In de Awb staan verschillende soorten besluiten:

  • Het bekendste besluit is de beschikking. Dit is een beslissing in een bepaald geval. Bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning of terugvordering van te veel betaalde uitkering.
  • In het bestuursrecht staat ook het besluit van algemene strekking. Dit is van toepassing op gevallen die vooraf niet precies bekend zijn. Een voorbeeld is het vaststellen van een bestemmingsplan voor een sneltramlijn door een woonwijk.

Bestuursprocesrecht

Het bestuursprocesrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Het geeft de procedures aan om bezwaar te maken tegen een overheidsbesluit. De meeste bestuursrechtelijke procedures verlopen ongeveer op dezelfde manier. Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb vermeldt hoe de overheid besluiten moet voorbereiden en bekendmaken. Ook staat hierin binnen welke termijn de overheid een besluit moet nemen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland