Hoeveel griffierechten moet ik betalen?

Hoeveel griffierecht u moet betalen, hangt af van uw zaak en van uw inkomen. U betaalt alleen griffierechten bij civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken.

Tarieven griffierecht

Hoeveel griffierecht u moet betalen, is afhankelijk van de soort rechtszaak en uw inkomen. Ook speelt mee of u een rechtspersoon bent (bijvoorbeeld een bedrijf) of een natuurlijk persoon (een particulier). Op Rechtspraak.nl vindt u alle tarieven van het griffierecht. Hier staan ook de kosten die u moet betalen als u in hoger beroep gaat.

Lager tarief voor lagere inkomens

Wie een laag inkomen heeft, betaalt minder griffierecht. U moet wel zelf aangeven dat u in aanmerking wilt komen voor het lage tarief. Heeft u gesubsidieerde rechtsbijstand? Dan regelt uw advocaat dit. Heeft u geen advocaat, dan moet u zelf een verzoek indienen. Met dit verzoek stuurt u een inkomensverklaring mee. Deze vraagt u aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Kabinet-Rutte IV: toegang tot het recht vergroten

Het kabinet wil dat burgers en midden- en kleinbedrijf (mkb) makkelijker toegang hebben tot het recht. Bijvoorbeeld door de griffierechten (de kosten voor de behandeling van een rechtszaak) te verlagen met 25%. Ook wil het kabinet de sociale advocatuur versterken. En het kabinet wil dat er fiscale rechtshulp komt. Het kabinet werkt deze plannen uit het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ nog verder uit.