Modernisering rechtsbijstand

De overheid wil dat mensen er gemakkelijk achter kunnen komen wat ze kunnen doen bij een juridisch probleem. En dat zij alleen als dit nodig is een juridische procedure starten. Daarom werkt de overheid aan modernisering van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het gaat hier om voorgenomen beleid.

Minder snel juridische stappen nodig

De overheid wil dat iedereen toegang heeft tot passende informatie, hulp en advies bij juridische problemen. Zoals bij echtscheiding, burenruzie, ontslag of schulden. Veel mensen kiezen in dit soort situaties nu te snel voor een juridische procedure.

Informatie bij juridische problemen

De overheid wil dat iedereen in een vroege fase makkelijk toegang heeft tot informatie en advies bij juridische problemen. Deze hulp komt online, via spreekuren in de buurt of telefonisch beschikbaar. Hiermee kunnen mensen zelf stappen zetten om tot een oplossing te komen voordat ze een juridische procedure starten.

Wordt er geen oplossing gevonden? Dan kunnen mensen in de buurt terecht voor hulp en advies. Er wordt ook dan gekeken naar passende hulp. Zoals een advocaat, schuldhulpverlening, mediation, buurtbemiddeling, of een combinatie daarvan.

Aan deze hulp zijn kosten verbonden. De overheid betaalt mee voor mensen met een laag inkomen. 

Vormgeving modernisering rechtsbijstand

In de komende jaren wordt in pilots ervaring opgedaan met de nieuwe werkwijze voor de modernisering van de rechtsbijstand. Op basis van die ervaring wordt uiteindelijk een wetsvoorstel opgesteld.

Video: minister Dekker bezoekt Rotterdam Zuid

Minister Dekker voor Rechtsbescherming bezoekt het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Met dit programma pakken het Rijk, de gemeente Rotterdam en andere partijen uitdagingen en problemen in de wijk aan. Bijvoorbeeld criminaliteit en schulden.

Minister Dekker: “ Ik ben hier vandaag in Rotterdam Zuid. Bij het Nationaal Programma van de gemeente Rotterdam om de uitdagingen en problemen hier in de wijk aan te pakken. En die zijn enorm. Op het gebied van criminaliteit, mensen die in de knel zitten, schuldenproblematiek. Soms mensen die zorg nodig hebben, en het is interessant om te zien hoe dat hier dicht bij de bron wordt aangepakt. We maken nu eigenlijk een heleboel kosten aan hulpverlening die niet echt helpt. En als we dat slimmer organiseren kunnen we daar met zijn allen heel veel aan hebben. En vooral de mensen over wie het haat. Want we hebben in Nederland heel veel mooie oplossingen bij elkaar bedacht, maar als je niet weet dat ze bestaan en je kunt ze niet vinden, of je gebruikt de verkeerde.. dan kom je vaak erger in de problemen. Want mensen die hun huis uitgezet dreigen te worden hebben vaak ook problemen met inkomen. Soms hebben ze zorg nodig. Soms is er iets gebeurd in een gezin; huiselijk geweld. En dan kun je een deelaspect oplossen, maar daarmee heb je niet het hele probleem opgelost. Soms zitten er aan problemen ook een juridisch randje, En dan is het goed dat er sociaal raadslieden zijn, in dienst van de gemeente. En soms gespecialiseerde advocaten die dan een oplossing kunnen bieden. Dat proberen we natuurlijk zo min mogelijk te doen. Omdat je een probleem het best zo veel mogelijk kunt oplossen aan de voorkant waar het is ontstaan. In plaats van aan de achterkant bij een rechter. Maar soms kun je niet anders en dan moet het goed geregeld zijn.” 

Video: bezoek minister Dekker aan de Stichting Achmea in Tilburg

Minister Dekker voor Rechtsbescherming bezoekt Stichting Achmea Rechtsbijstand in Tilburg. Hij praat met experts en juristen die juridische problemen van klanten behandelen.

Ik ben hier vandaag bij
Stichting Achmea Rechtsbijstand in Tilburg. Om te praten met experts en juristen die juridische problemen van in dit geval klanten behandelen.
Iedereen kan wel eens te maken krijgen met een juridisch conflict of een probleem.
Denk aan een burenruzie of een ontslagzaak.
Wat doe je dan?
Als je een verzekering hebt afgesloten dan kom je in veel gevallen hier terecht. Het is interessant om te zien hoe een verzekeraar  als Achmea daarmee omgaat. Wij werken met 550 juristen, verdeeld over vier locaties in Nederland... om onze klanten die een rechtsbijstandverzekering hebben
zo goed mogelijk te helpen. En daarbij kijken we veel breder dan alleen naar een juridIsche oplossing. We vinden het belangrijk en geloven er in dat je zo vroeg mogelijk in een geschil voor een oplossing moet gaan. Op dat moment kun je nog dejuridiseren, deëscaleren, en je komt met een snelle oplossing. Waarbij de klant nog aan het roer staat in plaats van dat hij afhankelijk is van wat een ander zegt. Een voorbeeld van een casus die wij zo hebben behandeld,is de casus van mevrouw Van Dijk. Zij melde een zaak bij ons. Ze had een vaststellingsovereenkomst gesloten met haar werkgever. Vervolgens deed zij een aanvraag voor haar WW-uitkering bij het UWV. Zij kreeg te horen dat haar WW-uitkering later inging  dan dat haar dienstverband eindigde. Wat voor haar dus een probleem opleverde. Vervolgens hebben wij gebeld met het UWV. Om dit te corrigeren, want wij vinden toch dat die WW-uitkering al in moet gaan. Daar werd inderdaad erkend dat zij een fout hadden gemaakt.En werd het meteen in orde gemaakt. En mevrouw Van Dijk kreeg een nieuw besluit. En daar kunnen wij ook weer van leren. We zijn nu aan het kijken hoe we onze overheid gesubsidieerde Rechtsbijstand kunnen herzien. Want mensen zitten helemaal niet te wachten op een procedure. Of het is geen doel op zich om naar de rechter te gaan. Soms kan het niet anders. En als het niet anders kan, dan moet het goed gebeuren. Maar als het wel anders kan, makkelijker, eenvoudiger, sneller...dan moet je dat vooral doen.