Wie betaalt de kosten van een rechtszaak?

De kosten voor een procedure bij civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken betaalt u meestal zelf. Behalve als de rechter beslist dat de verliezende partij deze kosten betaalt. Een strafzaak kost u geen geld. Maar het kost wel geld als u een advocaat inschakelt.

Soorten kosten bij procedure

Bij de kosten van een procedure moet u denken aan:

  • griffierechten, de kosten voor het starten van de procedure;
  • kosten voor een deurwaarder om de tegenpartij te dagvaarden;
  • advocaatkosten;
  • kosten voor deskundigen en getuigen die u zelf wilt inschakelen.

Rechtszaak gewonnen: mogelijk kosten voor tegenpartij

Wint u een civiele of bestuursrechtelijke zaak? Dan kan de rechter uw tegenpartij veroordelen tot het betalen van uw kosten. Dit heet kostenveroordeling. U moet deze kosten dan zelf van de tegenpartij terugeisen. Houd er rekening mee dat de kosten in civiele rechtszaken niet altijd terug zijn te eisen. De verliezende partij moet wel het geld hebben om u te kunnen betalen.

Rechtszaak verloren: niet automatisch kosten voor u

Verliest u een rechtszaak? Dit betekent niet automatisch dat u de kosten van de tegenpartij moet betalen. De rechter bekijkt per geval of de verliezende partij de kosten van de winnende partij moet betalen. Hij kan ook bepalen dat die partij een deel van die kosten betaalt.

Kosten bestuursrechtelijke procedure verschillen per zaak

Krijgt u gelijk in een bestuursrechtelijke procedure? Dan krijgt u de proceskosten vergoed. De vergoeding die u ontvangt, verschilt per zaak. Deze hangt onder meer af van de kosten die u heeft gemaakt voor een advocaat. Verliest u een bestuursrechtelijke procedure, dan hoeft u meestal niet de kosten van de tegenpartij te betalen.

Vergoeding voor kosten advocaat

Wie een laag inkomen heeft, kan in aanmerking komen voor een vergoeding van de advocaatkosten. De overheid betaalt dan het grootste deel hiervan. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. De Raad voor de Rechtsbijstand bepaalt of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Advocaten die juridische hulp geven aan mensen die gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangen, heten ook wel pro-Deoadvocaten.