Moet ik een advocaat nemen voor mijn rechtszaak?

Of u een advocaat moet inschakelen, hangt af van de situatie. Dit verschilt per soort rechtszaak en per rechterlijke instantie die de zaak behandelt.

Civiele procedure: afhankelijk van situatie advocaat nodig

Een civiele procedure is een zaak waarin het gaat om onenigheid tussen burgers of organisaties onderling. Of u een advocaat moet inschakelen, hangt af van de situatie:

  • Als de civiele procedure bij een kantonrechter loopt, hoeft u geen advocaat in te schakelen. Een kantonrechter behandelt zaken waarbij de vordering minder dan € 25.000 bedraagt. Daarnaast gaat de kantonrechter over arbeidszaken, huurzaken, lichte strafzaken en geschillen over consumentenkrediet en consumentenkoop.
  • Bij alle andere civiele procedures moet u wel een advocaat inschakelen. 

Strafrechtelijke procedure: advocaat niet verplicht

Als u verdachte bent in een strafzaak, is een advocaat inschakelen geen verplichting. Maar het is verstandig om dit wel te doen. Een advocaat controleert of tijdens de opsporingsfase alles volgens de regels verloopt. Hij bereidt met u de rechtszitting voor. Hij mag ook aanwezig zijn tijdens uw verhoor en het verhoor van de getuigen.

Bestuursrechtelijke procedure: advocaat niet verplicht

In bestuursrechtelijke zaken staan burgers of organisaties tegenover de overheid. Bij bestuursrechtelijke zaken is een advocaat niet verplicht.

Gaat u in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State? Ook dan hoeft u geen advocaat in te schakelen.

Kort geding: advocaat bij eigen zaak

Een kort geding is een versnelde procedure. Het gaat hierbij om zaken waarbij de eiser niet kan wachten op de afloop van een gewone procedure. Start u zelf een kort geding bij de civiele rechter? Dan bent u verplicht een advocaat in te schakelen. Heeft u een kantonzaak, zoals een huurzaak? Dan kunt u ook een kort geding starten bij de kantonrechter. Een advocaat is hierbij niet verplicht. 

Als u de gedaagde bent in een kort geding hoeft u geen advocaat in te schakelen. Tenzij u in een kort geding bij de civiele rechter een tegeneis indient. Dan is een advocaat wel verplicht. De gedaagde is de partij die zich verweert.

Advocaat altijd toegestaan

Ook als een advocaat niet verplicht is, heeft u wel altijd het recht een advocaat in te schakelen.