Hoe kan ik een klacht indienen over mijn advocaat?

Een klacht over uw advocaat moet u in eerste instantie bespreken met het advocatenkantoor. Als u er samen niet uitkomt, kunnen bepaalde instanties mogelijk bemiddelen. Deze instanties zijn de Geschillencommissie Advocatuur, de Raad van Toezicht, de Raad van Discipline en het Hof van Discipline.

Klachtenprocedure advocatenkantoor

Een klacht over uw advocaat bespreekt u eerst met de advocaat zelf. Het advocatenkantoor moet over een klachtenfunctionaris en een kantoorklachtenregeling beschikken. Informeer bij uw advocaat hoe deze klachtenprocedure, die kosteloos is, werkt.

Vervolg klachtenprocedure

Komt u er met uw advocaat niet uit, dan zijn er vervolgstappen mogelijk. U kunt een klacht indienen bij de deken van de orde van advocaten in het arrondissement waar uw advocaat werkt. Bij de deken krijgt u ook advies over de te nemen stappen.

De volgende mogelijkheden zijn niet kosteloos. U kunt uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Dit kan als de advocaat is aangesloten bij deze commissie. Het kan ook als u en uw advocaat schriftelijk afspreken het meningsverschil aan de commissie voor te leggen. Het is ook mogelijk dat de kantoorklachtenregeling naar een andere vorm van bindend advies verwijst. Tot slot kunt u met uw klacht terecht bij de burgerlijke rechter.