Kosteloze rechtsbijstand voor ontboden minderjarige verdachten

Er is een tijdelijke voorziening opgesteld die, totdat er een definitieve regeling komt, ontboden minderjarige verdachten die worden verdacht van het plegen van misdrijven, voorziet van kosteloze rechtsbijstand. Deze tijdelijke voorziening treedt per 7 april 2022 in werking. Deze voorziening vervangt per die datum de vergoedingen die nu aan ontboden minderjarige verdachten voor rechtsbijstand bij politieverhoor uit de Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (Ratz) worden uitbetaald.

Kosteloze rechtsbijstand voor ontboden minderjarige verdachten (PDF | 1 pagina | 314 kB)