Documenten - Rechtspraak en geschiloplossing

829 documenten over Rechtspraak en geschiloplossing

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanbiedingsbrief beantwoording schriftelijke vragen over reactie op het rapport over tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Minister Dekker beantwoordt stuurt de antwoorden op de vragen over de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie herijking ...

Kamerstuk | 08-07-2020

Beantwoording vragen over kabinetsreactie op het rapport over tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Minister Dekker beantwoordt vragen over de kabinetsreactie van 4 februari 2020 op het rapport ‘Tussen ambt en markt’ van de ...

Rapport | 08-07-2020

Beantwoording vragen voorhang concept-Besluit elektronisch procederen

Minister Dekker beantwoordt vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de voorhangprocedure van het concept-Besluit ...

Kamerstuk: Kamervragen | 03-07-2020

Kamerbrief over geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 6-7 juli per videoconferentie

De ministers Grapperhaus en Dekker en staatssecretaris Broekers-Knol informeren de Tweede Kamer over de geannoteerde agenda van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-06-2020

Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 6-7 juli 2020

De JBZ-raad vindt plaats op 6 en 7 juli 2020 via videoconferentie.

Rapport | 30-06-2020

Kamerbrief over procedure verlenging tijdelijke COVID 19 voorzieningen

Minister Dekker gaat in op het al dan niet verlengen van tijdelijke wettelijke voorzieningen in verband met COVID-19. Het gaat ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2020

Bijlage 3 - Plan van Aanpak Overheid

De bijlage bevat een plan van aanpak om geschillen tussen burgers en de overheid bij de bestuursrechter en gevallen van bezwaar ...

Rapport | 26-06-2020

Ontwerp- en kwaliteitscriteria rechtshulppakketten

Het rapport gaat over de ontwikkeling van kwaliteitscriteria voor rechtshulppakketten.

Rapport | 26-06-2020

Bijlage 1 Actualisatie doorrekeningen contourenbrief Modernisering stelsel

De bijlage bevat de aangepaste doorrekeningen van de maatregelen van de modernisering van het stelsel van gesubsidieerde ...

Rapport | 26-06-2020

Bijlage 4 Stand van zaken pilots peildatum 15 juni 2020

De bijlage geeft de stand van zaken van lokale pilots voor betere en snellere oplossingen voor juridische problemen.

Rapport | 26-06-2020