Rechtspraak en geschiloplossing

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Rechtspraak en geschiloplossing

929 documenten over Rechtspraak en geschiloplossing

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Afschrift brief Raad voor de Rechtspraak over KEI-wetten

Afschrift van de brief van de Raad voor de Rechtspraak aan minister Blok (VenJ). De brief bevat een advies over de...

Brief | 15-05-2017

Kamerbrief over voortgangsrapportage KEI

Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de 6e voortgangsrapportage over programma Kwaliteit en Innovatie...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-05-2017

Kamerbrief over verlenging termijn uitbrengen eindrapportage Commissie onderzoek evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

Minister Blok (VenJ) schrijft aan de Tweede Kamer dat de commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-05-2017

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over verlenging termijn uitbrengen eindrapportage Commissie onderzoek evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

Minister Blok (VenJ) stuurt een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer. De brief gaat over de...

Kamerstuk | 08-05-2017

Voortgangsbericht Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

Afschrift van de brief van het Gerechtshof Amsterdam aan minister Blok (VenJ). De brief gaat over de voortgang van de...

Rapport | 08-05-2017

Verlenging termijn uitbrengen eindrapportage Commissie onderzoek evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

Afschrift van de brief van minister Blok (VenJ) aan de Tweede Kamer. De brief gaat over de verlenging van de instelling van de...

Rapport | 08-05-2017

Voortgangsbericht Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

Afschrift van de brief van het Gerechtshof Amsterdam aan minister Blok (VenJ). De brief gaat over de voortgang van de...

Rapport | 08-05-2017

Bijlage bij Staatsblad 2017 no 174 ter verduidelijking van de gefaseerde inwerkingtreding

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en...

Publicatie | 04-05-2017

Bijlage bij Staatsblad 2017, 174 ter verduidelijking van de gefaseerde inwerkingtreding

Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht.

Publicatie | 04-05-2017

Overzicht inwerkingtreding KEI I schema

Overzicht van verschillende procedures, vorderingen, verzoeken en besluiten waarbij verplicht digitaal procederen ingevolgde de...

Publicatie | 04-05-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland