Rechtspraak en geschiloplossing

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Rechtspraak en geschiloplossing

906 documenten over Rechtspraak en geschiloplossing

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000. De wijziging gaat onder meer over de...

Rapport | 14-03-2017

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Minister Blok (VenJ) stuurt  het ontwerpbesluit voorde wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 naar de...

Kamerstuk | 14-03-2017

U wordt verdacht van een strafbaar feit

U wordt verdacht van een strafbaar feit. U bent als verdachte aangehouden en meegenomen door een opsporingsdienst zoals de...

Brochure | 01-03-2017

Recht op bijstand van een advocaat voorafgaand aan en tijdens het (politie)verhoor en maatregel kostenverhaal draagkrachtige veroordeelden

Dit informatieblad is bestemd voor professionals werkzaam in het VenJ-domein en gaat in op de belangrijkste veranderingen per 1...

Brochure | 28-02-2017

Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand – consultatie

Wet op de rechtsbijstand, zoals deze zou komen te luiden bij invoering van de Wet tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 16-02-2017

Kamerbrief met reactie op bericht over omzeiling taakstrafverbod

Minister Blok (VenJ) reageert in zijn brief aan de Tweede Kamer op het bericht 'Rechter omzeilt het taakstrafverbod'. In zijn...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-02-2017

Kamerbrief over uitbreiding mediation in strafrecht en het Utrechtse model

Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden om mediation in het strafrecht uit te breiden in relatie...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-02-2017

Kamerbrief met reactie op verzoek om samenhangende analyse strafrechtketen

Minister Blok (VenJ) reageert op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer om een...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-02-2017

Beantwoording Kamervragen over het ontstaan van een tekort aan rechters

Minister Blok (VenJ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) over het ontstaan van aan tekort aan rechters.

Kamerstuk: Kamervragen | 07-02-2017

Beantwoording Kamervragen over de rehabilitatie van onterecht veroordeelden

Minister Blok (VenJ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) over de rehabilitatie van onterecht veroordeelden.

Kamerstuk: Kamervragen | 02-02-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland