Koning met staatssecretaris Blokhuis op werkbezoek bij dak- en thuislozenopvang in Weert

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 21 januari samen met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Weert een werkbezoek gebracht in het kader van opvang voor dak- en thuislozen en dagbesteding. Bij het Zelfregiecentrum en in kleinschalige opvanghuizen wordt in de wijk maatwerk geleverd, waarbij de behoeften van dak- en thuislozen centraal staan.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van VWS / Freek van den Bergh
Koning Willem-Alexander bezoekt samen met staatssecretaris Blokhuis (VWS) in Weert de fietsenwerkplaats van het Zelfregiecentrum voor dak- en thuislozen.

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 21 januari samen met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Weert een werkbezoek gebracht in het kader van opvang voor dak- en thuislozen en dagbesteding. Bij het Zelfregiecentrum en in kleinschalige opvanghuizen wordt in de wijk maatwerk geleverd, waarbij de behoeften van dak- en thuislozen centraal staan.

Het Zelfregiecentrum (ZRC) is opgezet om dak- en thuislozen op een laagdrempelige manier te helpen. Zij kunnen hier zeven dagen per week terecht voor een praatje, hulp, of om toegang te krijgen tot de opvang. In Weert is geen centrale opvang meer, dak- of thuislozen worden gespreid over de gemeente opgevangen in een woning met een bed voor de nacht. Met deze kleinschalige opvanghuizen kan per persoon goed worden bekeken wat iemand nodig heeft. Samen met een professional wordt zo gewerkt aan regie over het eigen leven. Deze nieuwe aanpak beoogt het kabinet landelijk door te voeren, waarbij dak- en thuislozen zo snel mogelijk weer een eigen woonruimte hebben, met begeleiding.

Bij het ZRC spraken de Koning en de staatssecretaris met lokale betrokkenen over hoe de regio Venlo/Weert tot deze vorm van opvang is gekomen en wat de uitdagingen zijn om dit goed te organiseren.  Vervolgens bezochten zij in de loods van het centrum onder andere de fietsenwerkplaats en kledingwinkel. Daar spraken zij met medewerkers over de dagelijkse gang van zaken in het ZRC.

Aansluitend bezochten Koning Willem-Alexander en staatssecretaris Blokhuis een van de opvanghuizen in de wijk. Zij spraken met de beheerder en (ex-)bewoners over hoe dakloosheid kan ontstaan, wat nodig is om dak- en thuislozen goed te helpen en hoe zij deze nieuwe vorm van opvang in de praktijk ervaren.

Afsluitend spraken de Koning en de staatssecretaris in Theater de Huiskamer, voorheen de centrale opvang in Weert, met onder meer een opvangorganisatie, een woningcorporatie, gemeentelijke vertegenwoordigers en een wetenschapper over de landelijke opgave die er ligt om het aantal dak- en thuislozen fors te verminderen. De krapte op de woningmarkt kwam hierbij ook aan bod.

Het bezoek met staatssecretaris Blokhuis is het zestiende in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij dergelijke werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.