Benoeming korpschef Nationale Politie

De heer mr. H.P. (Henk) van Essen is benoemd tot korpschef van de Nationale Politie. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De benoeming gaat in op 1 mei 2020.

Henk van Essen is sinds 2016 plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie. Daarvoor was hij onder meer lid van de korpsleiding en korpschef van de voormalige politieregio Haaglanden.

Van Essen heeft de Nederlandse Politieacademie afgerond en daarna onder meer Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.