Lintjesregen 2020: Vanwege het Coronavirus in gewijzigde vorm

Traditiegetrouw wordt ook dit jaar de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning voorafgegaan door de lintjesregen, op vrijdag 24 april. Op deze dag ontvangen burgers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse samenleving een Koninklijke onderscheiding. Door het coronavirus heeft de lintjesregen dit jaar een ander karakter.

Vergroot afbeelding
Beeld: Phil Nijhuis

De burgemeesters zullen in de ochtend persoonlijk telefonisch contact opnemen met de 3060 te decoreren burgers om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. In het Caribisch deel van het Koninkrijk nemen de gouverneurs en gezaghebbers contact op met de gedecoreerden en in het buitenland is dat de taak van de ambassadeurs.

De uitreiking van de bijbehorende versierselen kan vanwege het coronavirus niet plaatsvinden op 24 april. Er zal gezocht worden naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren, in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

Voor de lintjesregen 2020 heeft het Kapittel voor de Civiele Orden zich als adviesorgaan van de Nederlandse regering gebogen over 3325 voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen die zijn ingediend door burgers en maatschappelijke organisaties, vanuit de samenleving dus. 11 personen worden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en 3049 personen worden benoemd tot één van de graden in de Orde van Oranje-Nassau. In het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgen 45 personen een Koninklijke onderscheiding. Over 265 voorstellen is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.

Ontwikkelingen 2020

  1. Er zijn 2961 vrijwilligers gedecoreerd en er zijn 118 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de betaalde baan. (Voor een klein deel overlappen deze cijfers)
  2. Van alle gedecoreerden zijn er 2646 personen (87%) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
  3. Er zijn 1071 vrouwen gedecoreerd, wat neer komt op 35%. Het aantal mannen bedraagt 1989.
  4. In de provincie Zuid-Holland zijn de meeste personen gedecoreerd, 570 personen. In Noord-Brabant zijn er 514 personen gedecoreerd en in Gelderland 443 personen.
  5. Zelden wordt er bij de lintjesregen iemand benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Dit is in 2020 één keer het geval. Het gaat om de in de Verenigde Staten woonachtige jurist prof. mr. dr. M.C. van Walt van Praag. Als oprichter van de Unrepresented Nations & Peoples Organisation heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de emancipatie en representatie van etnische minderheden wereldwijd.

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen vindt u op de website www.lintjes.nl.

Afbeeldingen in hoge resolutie van Koninklijke onderscheidingen kunt u downloaden via www.lintjes.nl/downloads/downloads/afbeeldingen.

Hieronder treft u een selectie aan van gedecoreerde personen die tezamen een mooie dwarsdoorsnede tonen van alle benoemingen. Daarnaast zijn er mensen opgenomen die publieke bekendheid genieten, dan wel opvallen door de aard van hun verdiensten.