Kabinet wil SER advies vragen over zeven sociaal-economische vraagstukken

Het kabinet is van plan de Sociaal-Economische Raad (SER) om zeven adviezen te vragen. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd. Het kabinet doet daarmee een beroep op de ervaring van de SER om de sociale dialoog in Nederland over deze vraagstukken verder te brengen.

Een eerste vraagstuk waarover het kabinet de SER advies wil vragen is de relatie tussen gezondheidsverschillen en de sociaal-economische status van burgers. Burgers met een lage sociaal-economische status hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange levensverwachting. Hoe kunnen wij deze gezondheidsverschillen verklaren, voorkomen en verkleinen?

Ook wil het kabinet de SER vragen om aandacht te besteden aan economische kansen in regio’s met bevolkingsdaling. Daarnaast wordt advies gevraagd over de betekenis van de transitie naar een circulaire economie voor het goederenvervoer en de herziening van het IMVO-beleid. Het kabinet vraagt de SER jaarlijks om advies om zicht te krijgen op de uitdagingen van de toekomst.

Naast deze vier adviesvragen heeft de Tweede Kamer het kabinet eerder verzocht om drie andere onderwerpen aan de SER voor te leggen. Het gaat om de gevolgen van het verleggen van de leeftijdgrens voor het volwassenenminimumloon naar 18 jaar. Hierbij doet het kabinet een beroep op het SER Jongerenplatform. Ook legt het kabinet een adviesaanvraag voor over het hebben van meer zekerheid en grip op werk, inkomen en leven en het creëren van een mantelzorgvriendelijke werkomgeving.

Op dit moment lopen er nog adviesaanvragen die in 2019 zijn gestart. De SER brengt advies uit aan het kabinet over het bevorderen van gelijke kansen, duurzaamheidskader biomassa, platformeconomie en werk, werkende armen en biomonitoring en sensoring.