Benoeming lid toezichtsorgaan CPB

Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem wordt lid van de Centrale Plan Commissie (CPC), het onafhankelijk advies- en toezichtsorgaan van het Centraal Planbureau. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De benoeming gaat in op 1 juli 2020 en gelddt voor een periode van vier jaar.

De CPC ziet toe op de wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie van het CPB.

Jeroen Dijsselbloem (1966) was tot 26 oktober 2017 minister van Financiën. In die periode was hij ook voorzitter van de Eurogroep. Daarvoor was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA. Dijsselbloem is nu voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Wageningen University &Research en voorzitter van de (European) High Level Group op het gebied van ‘Financing the transition to a sustainable economy’