Toename agressie tegen lokale en regionale politici

Ruim een derde (35%) van de bestuurders en volksvertegenwoordigers in gemeenten, provincies en waterschappen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie en geweld. In 2014 ging dit nog om 23%. Vooral verbale agressie, meestal via sociale media, komt steeds vaker voor. Dat blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 die vandaag door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Ollongren: ‘Elk incident bij burgemeesters, bestuurders en wethouders is er één te veel en heeft een grote impact op de werking van onze democratie. Deze cijfers onderstrepen voor mij het belang van het investeren in de persoonlijke veiligheid van alle decentrale bestuurders en volksvertegenwoordigers.’

Meer lokale meld- en steunpunten

Opvallend in het onderzoek is dat juist de verbale agressie vaak niet gemeld wordt, bijvoorbeeld omdat de politieke ambtsdrager het zelf niet ernstig genoeg vindt. Gemeenten geven nog te weinig structurele aandacht aan de weerbaarheid van de organisatie als geheel. Daarom ziet minister Ollongren graag meer meld- en steunpunten voor agressie en geweld. Een beter beeld van alle incidenten helpt gemeenten, provincies en waterschappen met het vormgeven van een weerbaarheidsaanpak. Ze gaat hierover in gesprek met gemeenten en VNG.

Netwerk Weerbaar Bestuur

Het Netwerk Weerbaar Bestuur helpt politieke ambtsdragers met de voorbereiding op hun rol en de bewustwording van de mogelijke gevolgen daarvan, bijvoorbeeld door het Veiligheidspakket voor startende burgemeesters. Daarnaast kan elke bestuurder of volksvertegenwoordiger bij onveiligheidsgevoelens of incidenten terecht bij het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur voor advies en ondersteuning van experts of ervaringsdeskundigen. Een overzicht van de producten en diensten vanuit het Netwerk Weerbaar Bestuur, is sinds kort te vinden in de nieuwe Leidraad Veilig Bestuur

Bestuurlijke integriteit

Er is onder politieke ambtsdragers ook onderzoek gedaan naar integriteit. In vergelijking met 2016 blijkt dat er nauwelijks verschillen zijn in de mate waarin politieke ambtsdragers zich in de ogen van hun collega’s niet integer gedragen. Verder geeft ruim 90 procent van de politieke ambtsdragers aan bekend te zijn met de regelingen, gedragscodes en maatregelen van hun eigen organisatie als het gaat om integriteit en passen die ook toe in het werk.

Vergroot afbeelding
Beeld: Rob Acket