Grapperhaus op bezoek bij specialisten van eerste uur van het MIT in oprichting

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag kennis gemaakt met verschillende specialisten van de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Douane, Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD), de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee (KMar) en Defensie die bouwen aan het Multidisciplinaire Interventie Team (MIT) in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. 

*Muziek speelt*

Frido Koolstra – Projectleider Multidisciplinair Datacenter:
De missie van het multidisciplinair interventieteam is eigenlijk om de criminele ondermijning in Nederland tegen te gaan in een multidisciplinaire samenstelling.

Luitenant-generaal Hans Leijtens – Commandant Koninklijke Marechaussee:
De moord op Derk Wiersum was eigenlijk misschien de trigger.
Maar we praten over een fenomeen wat al langer bekend is, maar dat was eigenlijk wel een beetje de druppel die de emmer deed overlopen.

Nanette van Schelven – Directeur-generaal Douane:
Het grote verhaal daarachter is dat je ziet dat ondermijnende criminaliteit toeneemt en dat wij daar een antwoord op moeten geven als overheid.
Dat kun je eigenlijk alleen maar doen als je samenwerkt.

Frido Koolstra – Projectleider Multidisciplinair Datacenter:
Iedereen brengt daar een stukje kennis mee.
Ik noem dat vaak ook wel domeinkennis en de politie heeft natuurlijk hele belangrijke domeinkennis.
We zitten in heel veel wijken, maar we zitten ook op heel veel andere plekken.
En die kennis die willen we vanuit de politie bij elkaar brengen in het MIT om zicht te krijgen op de criminele bedrijfsprocessen.
Er moet één warehouse komen waarin alle bronnen die we verzamelen, als partners bij elkaar kunnen komen, zodat we met de juiste specialisten daar eigenlijk de juiste analyses op kunnen gaan maken.

Nanette van Schelven – Directeur-generaal Douane:
De kennis die ieder vanuit zijn eigen domein meeneemt, en die verbindt aan de informatie die een ander heeft.
Niet alleen de douane zit erin maar ook de FIOD en de Belastingdienst, de politie zit er uiteraard in, de Koninklijke Marechaussee, het Openbaar Ministerie, je ziet dat het eigenlijk een bundeling is van heel veel diensten die een waardevolle bijdrage leveren.

Luitenant-generaal Hans Leijtens – Commandant Koninklijke Marechaussee:
De marechaussee als onderdeel van Defensie, en ook samen met collega’s van Defensie, draagt bij vanuit haar eigen kwaliteit. En die kent eigenlijk twee belangrijke bestandsdelen in dit geval.
Het eerste is in een internationale dimensie.
Wij werken veel in het buitenland en onze operatie hebben veel uitlopers in het buitenland.
En het tweede is onze informatiepositie.
Dus we zitten op knooppunten vaak zoals luchthavens en een aantal havens.
En dan spreken we over eigen informatiesets die kunnen helpen en ook eigen interventies die kunnen worden gepleegd om te zorgen dat deze vorm van criminaliteit inderdaad die poot wordt dwars gezet.

Nanette van Schelven – Directeur-generaal Douane:
Wij hebben heel veel informatie over grensoverschrijdend goederenverkeer, wij hebben heel veel data daarover.
Wij weten hoe die patronen lopen, wij hebben de liaisons in Zuid-Amerika zitten.
Als je dat met elkaar verbindt, die informatie aan de hand van concrete casuïstiek, waar politie mee te maken heeft, waar de marechaussee mee te maken heeft, de FIOD bijvoorbeeld, dan zie je dat je echt een win-win hebt. 

Frido Koolstra – Projectleider Multidisciplinair Datacenter:
Ik geloof in het succes en ik geloof ook in het succes omdat we met de juiste partijen aan tafel zitten.
En iedereen heeft voor zijn stuk ongelofelijk belangrijke kennis om dit te kunnen doen.
En in die samenhang gaan wij het gewoon voor elkaar krijgen.

*Muziek speelt*

Luitenant-generaal Hans Leijtens – Commandant Koninklijke Marechaussee:
Het MIT is niet bedoeld om op korte termijn een paar tikken uit te delen.
Het MIT is echt bedoeld om duurzame resultaten te bereiken.
Het gaat dus om oprollen, afpakken en voorkomen.
Niet per se in die volgorde maar altijd wel langs die drie lijnen.
Er is een bestaande aanpak die ook succesvol is, maar we hebben nu ervaren dat er meer nodig is dan dat.

Nanette van Schelven – Directeur-generaal Douane:
Zo’n team als dit draait om elkaar onvoorwaardelijk vertrouwen en iets gunnen.
Dat zijn basisvoorwaarden.

Frido Koolstra – Projectleider Multidisciplinair Datacenter:
Het zijn vierhonderd mensen die erbij gaan komen.
Het voordeel van zo’n nieuwe club is dat je in één keer het juiste neer kan gaan zetten.

Logo Ministerie van Justitie en Veiligheid verschijnt in beeld.
Beeldtekst: In het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) werken samen:
Openbaar Ministerie
Politie
Belastingdienst
Defensie
Douane
FIOD
Koninklijke Marechaussee

Samenwerken aan recht en veiligheid.

Deze mensen van het eerste uur van het MIT lieten tijdens een bijeenkomst in een hangar op Schiphol-Oost zien hoe belangrijk het delen van hun kennis is voor een betere aanpak van criminelen die proberen onze economische infrastructuur te misbruiken voor allerlei illegale praktijken. Vooral door enorme criminele geldstromen die zijn gemoeid met drugshandel dreigen misdadigers en hun facilitators die de illegale praktijken mogelijk maken, de legale economie en samenleving te corrumperen.

Het MIT bevindt zich op dit moment in de opbouwfase en zal de komende jaren uitgroeien tot een aanvullend team van circa 400 specialisten op het terrein van digitaal, internationaal en financieel toezicht, handhaving en opsporing. Door onder meer de bouw van een Data Ware House met expertise van alle betrokken diensten kan het team ervoor zorgen dat alle partners in de opsporing, toezicht en handhaving sneller schakelen. Hierdoor kunnen straks machtsposities van sleutelfiguren in de onderwereld en hun criminele facilitators die zich begeven in de bovenwereld beter worden opgerold, hun crimineel vermogen afgepakt en ook meer maatregelen worden genomen om barrières op te werpen om verder crimineel handelen te voorkomen.

Het MIT opereert in aanvulling op - en in samenwerking met de bestaande diensten, die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden. Maar ook met private partners, zoals banken en logistieke bedrijven, wordt samengewerkt om kwetsbaarheden in de legale economische structuren bloot te leggen en gezamenlijk barrières op te werpen voor misbruik door criminelen.