Reactie staatssecretaris Van Huffelen op rapport Autoriteit Persoonsgegevens

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën noemt de conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat Toeslagen bij de verwerking van de nationaliteit van mensen heeft gediscrimineerd ,,zeer ernstig’’. ,,Het verbod op discriminatie dient strikt gerespecteerd te worden. Gelijke gevallen dienen gelijk behandeld te worden. Ik wil hiervoor dan ook mijn oprechte excuses aanbieden.’’

Dat schrijft Van Huffelen aan de Tweede Kamer in een reactie op het rapport “De verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag”. De AP constateert in het rapport dat Toeslagen bij het verwerken van persoonsgegevens onrechtmatig heeft gehandeld. Dat gebeurde op drie punten. Bij twee daarvan is sprake geweest van discriminatie, en daarmee van onbehoorlijk handelen.

Staatssecretaris Van Huffelen meldt de Tweede Kamer dat de onrechtmatig gebruikte gegevens inmiddels uit de systemen van Toeslagen zijn verwijderd. Ook geeft ze aan welke maatregelen Toeslagen heeft genomen om te voorkomen dat opnieuw fouten worden gemaakt bij de verwerking van persoonsgegevens. De staatssecretaris kondigt verder aan dat zij een breed gesprek wil voeren over de gevolgen die discriminatie door Toeslagen heeft gehad voor de betrokken ouders.