Tender voor subsidieverlening uit Fonds bestrijding kinderprostitutie 2021

Met de publicatie van het subsidiebeleidskader “bestrijding kinderprostitutie” op 17 september, geeft Buitenlandse Zaken uitvoering aan het amendement Voordewind/Kuik (35 300-XVII-31).

Partijen die voldoen aan de vereisten zoals genoemd in het beleidskader worden uitgenodigd om voor of uiterlijk op 16 oktober 17:00 uur een aanvraag in te dienen.