Blokhuis: Ruim 20 miljoen voor Indische gemeenschap, plannen voor besteding krijgen vorm

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft 20,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Indische gemeenschap en is in gesprek met de gemeenschap over hoe dit geld het beste besteed kan worden. De plannen hiervoor beginnen vorm te krijgen.

Inzetten voor de toekomst

Blokhuis: "De bevrijding van Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog, waar we in augustus bij stil hebben gestaan, was voor veel mensen in Nederlands-Indië het begin van een periode van geweld, chaos en onzekerheid. Een deel van de Indische gemeenschap voelt nog steeds teleurstelling en verdriet over hoe de Nederlandse overheid en samenleving zijn omgegaan met Indische Nederlanders die tijdens of na deze periode de oversteek naar Nederland hebben gemaakt.

 In een aantal gesprekken met mensen uit de Indische gemeenschap van meerdere generaties, met verschillende achtergronden en uit uiteenlopende organisaties heeft Blokhuis gevraagd hoe dit extra geld het beste besteed kan worden. Daarnaast vraagt een onderzoeksbureau aan Indische Nederlanders wat hun ideeën zijn om het geld te besteden. "Ik vind het belangrijk dat de behoeften en gevoelens van mensen uit de Indische gemeenschap leidend zijn bij de verdeling van dit geld", zegt Blokhuis.

"In het volle besef dat het verdriet misschien nooit geheel zal verdwijnen wil het kabinet zich inzetten voor de toekomst. Als dank en erkenning voor wat de Indische gemeenschap betekent en heeft betekend voor Nederland.”

Geschiedenis en erkenning

Uit deze gesprekken en de eerste inzichten van het onderzoeksbureau komt naar voren dat het vergroten van de kennis over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië prioriteit moet krijgen. Blokhuis wil daaraan bijdragen door de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië binnen de school, maar ook daarbuiten, voor zoveel mogelijk mensen tot leven te brengen. Over hoe dit aan te pakken gaat hij een commissie instellen.

Een ander onderwerp dat in veel gesprekken naar voren komt is de collectieve erkenning voor wat de Indische gemeenschap heeft meegemaakt. Erkenning voor wat er tijdens en na de oorlog in voormalig Nederlands-Indië en Nederland is gebeurd en over de waarde van de Indische gemeenschap in Nederland nu. Daarvoor komt er dit jaar extra geld beschikbaar voor het museum Sophiahof en voor de Tong Tong Fair -- het grote Indische festival in Nederland. Daarnaast start de ontwikkeling van een virtueel Indisch Monument. Door digitalisering wordt het Indische erfgoed toegankelijker, vooral voor jongeren. Volgend jaar is het extra geld ook beschikbaar voor musea en culturele activiteiten.

Planning

Het extra geld is bedoeld voor de komende drie jaar. In 2020 is 2,4 miljoen beschikbaar, in 2021 15,7 miljoen en in 2022 is er 2,6 miljoen euro. Vanaf 2023 is er 0,7 miljoen euro structureel extra beschikbaar. Later dit jaar stuurt staatssecretaris Blokhuis een verdere uitwerking van de plannen naar de Tweede Kamer.