Maximering WOZ-waarde in woningwaarderingsstelsel

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat het voorstel om de WOZ (waardering onroerende zaken) in het woningwaarderingsstelsel (WWS) te maximeren aan de Tweede en Eerste Kamer verzenden. De regeling zorgt voor een maximering van de puntentoekenning voor de WOZ-waarde tot 33%. De huren kunnen hierdoor minder snel stijgen en meer woningen blijven behouden voor de sociale woningvoorraad. 

Dit is één van de maatregelen die het kabinet gaat nemen om te zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen en het behouden van voldoende woningen binnen de sociale huurvoorraad.

Het doel van de maatregel is om uitschieters, veroorzaakt door een onevenredig hoog aandeel van de WOZ-waarde, te beperken. Het borgt de omvang van de gereguleerde voorraad en de regionale verdeling daarvan. Op deze manier blijven ook in gebieden met grote woningkrapte en stijgende huizenprijzen voldoende betaalbare woningen beschikbaar.

Uit evaluatie van het woningwaarderingsstelsel bleek dat door hoge WOZ-waarden het aandeel van de WOZ in het WWS in sommige gevallen steeds groter werd. Om die reden wordt voorgesteld om het aandeel van de WOZ in het WWS te beperken tot 33%. Deze beperking geldt indien een groter aandeel zou leiden tot de mogelijkheid van liberalisatie. Dit betreft woningen van 142 punten of meer. Het aandeel van de WOZ-waarde wordt niet gemaximeerd bij woningen waarbij het puntenaantal niet kan leiden tot liberalisatie.