Ontmoeting Vlaams minister Crevits en Nederlands staatssecretaris Keijzer

Vandaag vond een digitaal overleg plaats tussen Hilde Crevits, viceminister-president van Vlaanderen en Vlaams minister van Economie, en Mona Keijzer, Nederlands staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Tijdens de ontmoeting werd gesproken over de bestrijding van de coronapandemie, de Vlaams-Nederlandse Artificiële Intelligentie Samenwerking, de aanpak van het Twee Zeeënprogramma post-brexit en hun rol in de Europese Raad voor Concurrentievermogen.    

Tijdens het gesprek informeerden beide excellenties elkaar over de corona-ondersteuningsmaatregelen in Nederland en Vlaanderen in het kader van de coronapandemie. Dergelijke afstemming is niet enkel informatief, maar ook zeer relevant in aangrenzende gebieden. Maatregelen aan beide zijden van de grens moeten het gelijke speelveld tussen bedrijven en ondernemers in Vlaanderen en Nederland respecteren.

Vlaams-Nederlandse samenwerking op vlak van AI

In opvolging van de getekende Vlaams–Nederlandse Verklaring op 4 november jl. hebben minister Crevits en staatssecretaris Keijzer gesproken over de samenwerking op Artificiële Intelligentie (AI). Concreet zoomden ze onder meer in op samenwerking tussen Vlaamse en Nederlands initiatieven inzake datadelen en het stimuleren van randvoorwaarden om good governance en vertrouwen te verzekeren. Daarnaast werd gesproken over AI en ethiek waarin het gezamenlijk betrekken van burgers en maatschappelijke instellingen bij AI toepassingen centraal stond. Bewindslieden zullen via hun administraties opdracht geven om samen met partijen uit het veld zoals het Kenniscentrum Data & Maatschappij, de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) en de ELSA labs de ontwikkelingen verder op te volgen en vooruitgang te faciliteren.

Raad voor Concurrentievermogen

Staatssecretaris Keijzer en minister Crevits ontmoetten elkaar op het Europees toneel ook in de hoedanigheid van woordvoerder voor hun land in de Raad voor Concurrentievermogen voor het onderdeel industrie. Binnen deze Raadsformatie wordt momenteel gesproken over open Europese strategische autonomie, wat ook in de Europese Raad van november 2020 is besproken. Door uitvoering te geven aan dit concept stelt de Europese Unie haar plaats binnen de wereldeconomie ook voor de toekomst veilig. Doorlopende innovatie op Europese schaal en een mondiaal gelijk speelveld is cruciaal om hierin te slagen. De gesprekspartners benadrukten dat “strategische autonomie” niet een doel op zich is, maar een middel om er voor te zorgen dat de EU en haar lidstaten altijd de eigen publieke en economische belangen kunnen borgen. Strategische autonomie  is één van de manieren om dit doel te bereiken. Ook een sterke interne markt, goede mededingingsregels en investeringen in onderwijs, innovatie en infrastructuur zijn cruciaal. Voor Nederland en Vlaanderen blijft openheid van de economie in elk geval het uitgangspunt.

Voortzetting Europese samenwerkingsprogramma Twee Zeeën

De toekomst van de bestaande samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen en Noord-Frankrijk (Hauts-de-France) en het Verenigd Koninkrijk in het Europese INTERREG Twee Zeeën programma is na de Brexit erg onzeker. Dit Europees samenwerkingsprogramma focust op grensoverschrijdende initiatieven in het kader van de groene transitie met focus op innovatie. De Britten hebben laten weten uit het programma te stappen. De Europese Commissie wenst het programma niet verder te zetten. Staatssecretaris Keijzer en minister Crevits bevestigen dat zij graag een doorstart voor dit programma willen en zullen deze visie aan de Europese Commissie bekend maken. Beide partners ontvingen ook signalen dat Hauts-de-France deze visie deelt. Nederland en Vlaanderen zullen daarom de Franse nationale overheid vragen om aan te sluiten bij de vraag voor voortzetting van het Twee Zeeën programma.

Minister Hilde Crevits (Economie): “INTERREG Twee Zeeën is een bestaande succesvolle samenwerking met focus op innovatie en groene transitie tussen Nederland, Noord-Frankrijk en Vlaanderen en die morgen bijkomend met de uitdaging van de Brexit worden geconfronteerd. Het programma blijft dus zeker actueel ook na de brexit. Het zou erg jammer zijn als de Europese Commissie beslist om deze samenwerking niet verder te zetten. ”

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Het Twee Zeeën-programma, waarin onze kustregio’s succesvol samenwerken met die van Vlaanderen, Noord-Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, dreigt te verdwijnen door de Brexit. De huidige samenwerkingsvorm tussen de regio’s is van groot belang. Het biedt de gelegenheid om in te spelen op specifieke kansen en uitdagingen waar zij als kustgebied voor staan. Zoals het realiseren van duurzame groei in de maritieme sector. Minister Crevits en ik onderschrijven gezamenlijk het belang van deze samenwerking. Het zou mooi zijn als dit in de huidige vorm door kan gaan.”