Aansluiten bij JOGG - Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst kosteloos voor alle gemeenten

Gemeenten die nog niet aangesloten zijn bij Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), kunnen zich daar nu kosteloos bij aansluiten. Ook voor huidige JOGG-gemeenten wordt de jaarlijkse bijdrage per 1 januari 2021 afgeschaft. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft dat samen met JOGG besloten. Het afschaffen van de jaarlijkse eigen bijdrage moet ervoor zorgen dat meer gemeenten aan de slag gaan met de JOGG-aanpak.  Daarmee plaatsen zij de gezondheid van kinderen en jongeren nog hoger op hun agenda.

Zorg dat je erbij komt!

"JOGG heeft succes. Dus hoe meer JOGG-gemeenten hoe beter", zegt staatssecretaris Paul Blokhuis. “Als we jongeren al vroeg helpen om gezond te leven, plukken zij daar zelf de vruchten van en wij als samenleving natuurlijk ook. Bijvoorbeeld omdat jongeren lekkerder in hun vel zitten en minder bij de zorg aankloppen.

Meedoen aan JOGG is nooit duur geweest, afgezet tegen andere kosten die gemeenten hebben. Maar door sommige gemeenten werd geld toch als een drempel ervaren. Die drempel is nu definitief weg. Dus tegen alle gemeenten die nog op het vinkentouw zitten zeg ik: zorg dat je erbij komt!”

Blokhuis heeft er alle vertrouwen in dat meer gemeenten hierdoor de stap zetten om JOGG-gemeente te worden en zich extra gaan inzetten voor de gezondheid van hun jongeren.

Succesvolle aanpak

In het preventieakkoord hebben de ondertekenaars de ambitie uitgesproken dat voor het einde van 2020 de helft van de gemeenten een JOGG-gemeente is. Op dit moment    maken 170 gemeenten onderdeel uit van de JOGG-beweging, dus het doel is bijna gehaald. Een aantal gemeenten gaf aan dat de jaarlijkse bijdrage die betaald moest worden voor deelname aan JOGG voor hen een obstakel vormde. Voor gemeenten met minder dan 50.000 inwoners was de jaarlijkse bijdrage 5.000 euro, gemeenten met meer dan 50.000 inwoners betaalden 10.000 euro. Met het schrappen van de eigen bijdrage is de verwachting dat gemeenten minder een financiële drempel ervaren om JOGG-gemeente te worden.

JOGG-aanpak leidt tot lager BMI

Wanneer een gemeente zich aansluit bij JOGG gaat een team lokaal aan de slag met het implementeren van de aanpak. Samen met het onderwijs, de kinderopvang, de sport, welzijn en het bedrijfsleven werkt JOGG in gemeenten aan het gezonder maken van de fysieke en sociale omgeving. Zo kunnen kinderen op de fiets naar school, lekker buitenspelen en uitgerust wakker worden. Fruit en water zijn in de kantine te krijgen en er liggen gezonde producten in de winkel. In elke gemeente biedt JOGG een op maat gesneden plan dat is toegespitst op de specifieke situatie in die gemeente.

Deze aanpak heeft succes. In 31 gemeenten is er een significante daling te zien van het BMI bij jongeren. En in buurten waar al vier jaar met de  JOGG-aanpak wordt gewerkt, ligt het gemeten percentage kinderen en jongeren met overgewicht 9 procent lager dan in andere buurten zonder die aanpak.