Nederland houdt de Climate Adaptation Summit op 25 en 26 januari 2021

Op 25 en 26 januari 2021 vindt in Nederland een internationale klimaattop plaats, de Climate Adaptation Summit 2021 (CAS 2021). Deze online klimaattop is gericht op het vinden van oplossingen om ons aan te passen aan de effecten van klimaatverandering, zoals extreme buien, droogte, hitte en een stijgende zeespiegel. Wereldleiders als Angela Merkel, Ban Ki-moon en VN-secretaris generaal Guterres lanceren een brede Adaptation Action Agenda met praktische klimaatoplossingen –en plannen tot 2030.

Tijdens de top spreken wereldleiders, staatshoofden, minister-president Mark Rutte en gastvrouw van de klimaattop minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) over hoe steden meer klimaatbesteding kunnen worden ingericht, hoe landbouw beter kan anticiperen op droogte en verzilting en hoe kusten beter worden beschermd tegen de stijgende zeespiegel. Ook de financiering van klimaatprojecten is tijdens de klimaattop een belangrijk onderwerp van gesprek.

Tijdens de CAS 2021 zijn er een etmaal lang sessies met overheden, bedrijven, wetenschappers, ngo’s en jongeren vanuit verschillende delen van de wereld. Zo organiseert minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een Afrika event over hoe adaptatie in Afrikaanse landen sneller kan plaatsvinden en vinden er themasessies over water en infrastructuur plaats. Iedereen kan online deelnemen, waar ook ter wereld. CAS 2021 wordt afgesloten tijdens een sessie met het Word Economic Forum uit Davos. Het volledige conceptprogramma van de top is hier te vinden

Adaptatie hoger op agenda

Doel van de klimaattop is meer aandacht voor de nu al duidelijk merkbare gevolgen van het veranderende klimaat en de noodzaak om mee te veranderen. Minister Cora van Nieuwenhuizen: “De gevolgen van klimaatverandering zijn groeiend, ingrijpend en overal in de wereld merkbaar; periodes van extreme droogte, piekbuien en een stijgende zeespiegel. We moeten nu echt in actie komen. Ik ben trots dat ons land deze Climate Adaptation Summit organiseert. We laten de wereld zien wat wij doen aan sterkere kustbescherming en klimaatbestendige infrastructuur. En we leren van andere landen. Zo worden wereldwijd levens gered, economieën versterkt en onze leefomgeving beter beschermd.”

Adapt now

Met de top wordt het ‘Jaar van actie’ afgesloten van de Global Commission on Adaptation, die in 2018 op initiatief van minister Van Nieuwenhuizen is opgericht. Concreet resultaat van het ‘Jaar van actie’ zijn bijvoorbeeld de stresstesten in Bangladesh naar kwetsbare plekken in de infrastructuur, mogelijk gemaakt met inbreng van Nederlandse kennis en financiering. De Commission heeft berekend dat elke euro die geïnvesteerd wordt in klimaatadaptatie (bijvoorbeeld dijkversterking) uiteindelijk tussen de 2 en 10 euro aan klimaatschade bespaart.

Jongeren, burgemeesters en wetenschappers

De top wordt voorafgegaan door allerlei activiteiten in Groningen en Rotterdam, gaststeden van het Global Center on Adaptation dat in 2018 op initiatief van minister Van Nieuwenhuizen in Nederland is gevestigd. Zo geven op vrijdag 22 januari Nobelprijswinnaars vanuit Groningen online hun visie op (de noodzaak van) aanpassing aan de klimaatverandering. Internationale klimaatwetenschappers van het VN Klimaatpanel (IPCC) leggen uit welke oplossingen de wetenschap aandraagt voor het omgaan met klimaatverandering. Deze online presentaties worden gevolgd door colleges van Groningse onderzoekers over klimaatoplossingen.

Speciale aandacht gaat uit naar jongeren. Tijdens de Youth for Climate Adaptation Conference op 22 januari in Groningen komen jongeren van over de hele wereld (online) samen om te werken aan hun inbreng voor de Climate Adaptation Summit. Die wordt aangeboden in een gezamenlijke verklaring tijdens de opening van CAS 2021. In Rotterdam komen op 25 januari online burgemeesters van over de hele wereld bij elkaar om te spreken over de klimaatproblematiek in hun steden. Onder voorzitterschap van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam stellen zij een verklaring op die wordt ingebracht tijdens de opening van CAS 2021.