Coronadashboard aangevuld met nieuw onderzoek naar gedrag

Het coronadashboard is aangevuld met nieuwe gegevens, waaronder een RIVM-onderzoek naar gedrag. Daaruit blijkt dat 80 procent van de bevolking de coronamaatregelen steunt. Ouderen houden zich vervolgens beter aan die maatregelen dan jongeren. Dit onderzoek maakt onderscheid tussen steun voor maatregelen en de feitelijke naleving. Voor het onderzoek wordt iedere drie weken een dwarsdoorsnede van de samenleving bevraagd, in alle 25 Veiligheidsregio’s. Daardoor is het mogelijk om verandering in de tijd, verschillen tussen leeftijdsgroepen en verschillen tussen regio’s te zien.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): "Dit nieuwe onderzoek is een welkome aanvulling op het gedragsonderzoek dat we al hadden. Het onderzoek houdt ons een spiegel voor: natuurlijk vinden we de maatregelen belangrijk, maar we moeten met elkaar scherper zijn op het naleven ervan. Dat is nodig om de kwetsbaarsten in onze samenleving te beschermen en de zorg in de benen te houden."

Aandacht voor kwetsbare groepen

Naast het gedragsonderzoek zijn nog een aantal nieuwe cijfers aan het dashboard toegevoegd. Zo is er nu extra aandacht voor twee groepen die extra kwetsbaar zijn bij een besmetting met COVID-19: thuiswonende 70-plussers en bewoners in de gehandicaptenzorg. Cijfers over de besmetting en sterfte in deze groepen zijn nu terug te vinden in het dashboard. Eerder kreeg de verpleeghuiszorg om dezelfde reden al een plek op het dashboard.

Sterfte en oversterfte toegevoegd

Vanaf vandaag zijn ook twee categorieën sterfte op het dashboard toegevoegd: sterfte door COVID-19 en de sterftemonitor van het CBS. De sterftemonitor laat zien in hoeverre er sprake is van extra sterfte ten opzichte van wat statistisch voorspeld is, de zogeheten oversterfte. Gebruikers van het dashboard hadden aangegeven graag meer informatie over sterfte op het dashboard te willen zien.

Dashboard geeft overzicht

Met het coronadashboard brengt het ministerie van VWS belangrijke cijfers over de ontwikkeling van corona in Nederland samen, zoals het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een schatting van het aantal besmettelijke mensen. Burgers, beleidsmakers, journalisten en wetenschappers kunnen zo in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus. Met behulp van de actuele gegevens op het dashboard kan de verspreiding van het virus beter worden gevolgd en kunnen passende maatregelen worden genomen om het virus in te dammen.