Kenniscentrum over explosieven Tweede Wereldoorlog in oprichting

Er komt een landelijk kenniscentrum voor gemeenten die te maken hebben met explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) weten verheugd te zijn dat 75 jaar na de bevrijding van ons land deze belangrijke stap wordt gezet.

Nog regelmatig worden in de bodem of het water explosieven uit de oorlog gevonden. Met de oprichting van een kenniscentrum gaat een langgekoesterde wens van gemeenten in vervulling. Gemeenten beschikken veelal niet over de specifieke kennis die nodig is bij het beleid rondom deze explosieven.

Het Kenniscentrum Conventionele Explosieven (KCE), zoals het officieel heet, gaat gemeenten helpen bij het beantwoorden van vragen. Ook wordt een afwegingskader opgesteld dat gemeenten kunnen gebruiken om een beslissing te nemen over het wel of niet ruimen van explosieven. Het kenniscentrum gaat ook onderzoek doen om de kennis over het opsporen van explosieven te vergroten.

Het KCE wordt opgericht en beheerd door Rijkswaterstaat, in opdracht van het Ministerie van het Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rijkswaterstaat is hiervoor gevraagd vanwege de specifieke ervaring met het opzetten en faciliteren van kenniscentra in het domein van de fysieke leefomgeving. Het kenniscentrum zal naar verwachting in het voorjaar van 2021 operationeel zijn, in eerste instantie voor een periode van vier jaar. Daarna vindt een evaluatie plaats.

Vergroot afbeelding
Beeld: Erik Jansen