Nieuwe voorzitter adviescollege dialooggroep slavernijverleden

Mevrouw D.H. Oudshoorn-Tinga wordt de nieuwe voorzitter van het adviescollege dialooggroep slavernijverleden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met haar benoeming.

Dagmar Oudshoorn volgt de huidige voorzitter van de dialooggroep slavernijverleden Frits Goedgedrag op. De heer Goedgedrag heeft laten weten dat hij vanwege de coronamaatregelen niet vanuit zijn woonplaats op Aruba naar Nederland kan reizen en daardoor zijn werkzaamheden als voorzitter niet goed kan invullen. Wel blijft hij actief betrokken bij het werk van de dialooggroep, indien daar behoefte aan is.

Dagmar Oudshoorn (1972) is directeur Amnesty International Nederland. Hiervoor was ze onder meer werkzaam als Hoofd Operatiën bij de Nationale Politie in Amsterdam. Van 2010 tot 2018 was Oudshoorn burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Vergroot afbeelding
Dagmar Oudshoorn (fotografie: Leroy Sankes)

De dialooggroep houdt de komende tijd in verschillende maatschappelijke sectoren, zoals bijvoorbeeld cultuur, sport en bedrijfsleven, gesprekstafels over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving. Het doel van de gesprekken is gericht op verbinding en een bredere erkenning van dit gedeelde verleden.