Nederland maakt €2 miljoen vrij voor de strijd tegen straffeloosheid

Tijdens een digitaal evenement over de strijd tegen straffeloosheid, georganiseerd samen met de International Commission of Jurists (ICJ), maakte minister Blok van Buitenlandse Zaken bekend €2 miljoen extra vrij te maken om VN-teams te steunen die zich inzetten voor feitenonderzoek en gerechtigheid voor slachtoffers van grove mensenrechtenschendingen.

Minister Blok: 'Wereldwijd gaan nog altijd daders van grove mensenrechtenschendingen vrijuit. Maar deze straffeloosheid mag niet blijven bestaan.'

Doordat landen berechting door het Internationaal Strafhof tegenhouden, zijn er andere manieren nodig om tot gerechtigheid te kunnen komen.

Bewijs verzamelen

Nederland is al zeer actief op dit gebied. Om tot berechting van de meest ernstige misdrijven te komen, is het van groot belang dat de feiten op tafel komen en er bewijs wordt verzameld. Organisaties die hier op in zetten, maar ook het maatschappelijk middenveld dat veel aan documentatie van misdrijven doet, verdienen steun.

Nederland heeft daarom onder andere sterk ingezet op de oprichting van het International, Impartial and Independent Mechanism voor Syrië (het IIIM). Dat verzamelt en analyseert bewijs van misdrijven in Syrië.

Blok: 'Mede dankzij dit mechanisme, maar ook door de VN Commission of Inquiry en maatschappelijke  organisaties, konden we Syrië aansprakelijk stellen voor grove mensenrechtenschendingen. Een belangrijke stap om gerechtigheid voor slachtoffers te krijgen.'

Ook voor Myanmar is een bewijzenbank opgericht. Voor onder meer Jemen, Venezuela en Libië zijn VN teams opgericht. Die doen onderzoek naar mensenrechtenschendingen, een eerste stap om feiten te verzamelen en de ernst van de situatie te duiden.

De VN-organisatie voor mensenrechten (OHCHR) vervult een belangrijke rol in het functioneren van de verschillende teams die zich richten op feitenonderzoek en de bredere strijd tegen straffeloosheid. Nederland kent in 2021 €2 miljoen extra toe aan OHCHR.

Dankzij deze bijdrage wordt de kwaliteit en consistentie gewaarborgd van de verschillende teams die gericht zijn op onderzoek naar ernstige schendingen. Zo kan de OHCHR effectief en snel reageren wanneer zich een nieuwe situatie voordoet waarbij mensenrechten op grote schaal worden geschonden.

Digitale bijeenkomst

Minister Blok opent vandaag de digitale bijeenkomst waar meer dan 40 landen, talloze NGO’s en slachtoffergroepen verder spreken over manieren en aanbevelingen om deze verschillende inspanningen te versterken.

'Dit moet ertoe leiden dat de bewijzenbanken en VN onderzoeksteams nóg beter kunnen bijdragen aan het uiteindelijke doel om gerechtigheid te bieden aan slachtoffers', aldus minister Blok.

Belangrijke sprekers tijdens het evenement zijn:

  • De Assistent-Secretaris Generaal voor de Mensenrechten van de VN, Ilze Brands Kehri;
  • De aanklager van het Internationaal Strafhof, Fatou Bensouda;
  • Vertegenwoordigers van slachtoffergroeperingen uit Myanmar en Jemen.