Toekomstagenda Groningen: duurzaam perspectief

Groningen en het Rijk gaan de komende jaren intensief samenwerken op de gebieden woningbouw, energietransitie en regionale economie. Dat hebben zij vastgelegd in de Toekomstagenda Groningen. Het geld hiervoor komt onder meer uit bestaande programma’s, Europese fondsen en de 1,42 miljard euro die eerder door het Rijk is toegezegd in het kader van de versterkingsoperatie.

De Toekomstagenda vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt over de versterkingsoperatie. Het Rijk zegde in november vorig jaar 1,42 miljard euro toe om die operatie te versnellen en om te investeren in de duurzame toekomst van de provincie. Vanuit Europese fondsen investeert het Rijk zo’n 500 miljoen euro in groene economische groei en digitale innovatie om de ambities van Groningen uit te kunnen voeren.

In de Toekomstagenda staan drie samenwerkingsthema’s centraal: woningbouw, energietransitie en regionale economie. Rijk en regio komen voortaan elke 6 maanden bij elkaar op kabinetsniveau voor overleg over concrete projecten en de voortgang van de Toekomstagenda.

Woningbouw

Terwijl stad Groningen flink groeit, heeft het noorden en oosten van de provincie te maken met krimp. Daarom maken Rijk en regio afspraken over het versnellen van woningbouw in Stad, waar op korte termijn 20.000 woningen worden gebouwd. Tegelijkertijd betrekt het Rijk de krimpregio’s en Stad bij de uitwerking van het nog op te richten Volkshuisvestingsfonds. Doel is om de leefbaarheid in zowel Ommeland als stad Groningen op peil te houden. De aanpak om dat te bereiken, moet ook in andere regio's in Nederland bruikbaar zijn.

Energietransitie

De overheden zetten flink in op de ontwikkeling van Groningen als belangrijke speler in de energietransitie. Vroeger had Nederland het warm dankzij het gas uit Groningen; straks dankzij duurzame energie die in het noorden wordt ontwikkeld. Rijk en regio gaan een langdurig partnerschap aan om projecten op dit gebied te ontwikkelen.

Bovendien gaat Groningen een voortrekkersrol spelen in het verduurzamen van bestaande wijken en gebieden. Het Rijk investeert in aardgasvrije wijken in het bevingsgebied. Daar is voor dorpen in de gemeenten Eemsdelta, Midden-Groningen en Het Hogeland 18,3 miljoen euro voor beschikbaar.

Duurzame economische ontwikkeling

Om de regionale economie een blijvende impuls te geven na het sluiten van de gaskraan, hebben de partijen toegezegd te investeren in opleiding, om- en bijscholing van mensen die in de energietransitie, zorg of het mkb willen werken.

Daarnaast zet het Rijk zich in voor 50 miljoen euro subsidie voor het Djewels project, op het gebied van groene waterstof. Groningen heeft de potentie om een Europees voorbeeld te zijn in de waterstofeconomie. Daarmee kan het een waardevolle bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen, en tegelijkertijd de Noordelijke arbeidsmarkt versterken.

Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Met deze Toekomstagenda zetten we in op belangrijke thema’s voor de Groningers als woningbouw, energietransitie en de regionale economie. We gaan hiermee een langjarige samenwerking aan om Groningen ook in de toekomst leefbaar te houden.”

Bas van ’t Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat: “Groningen en energie zijn met elkaar verbonden – en blijven met elkaar verbonden, maar dan wel op een andere manier. Groningen als koploper van duurzame energie, met een sterke regionale economie. Het is een ambitieus programma voor de komende jaren, een mooie en stevige basis voor samenwerking.”

René Paas, Commissaris van de koning provincie Groningen: “Deze Toekomstagenda is een belofte, die Rijk en regio de komende jaren samen gaan uitwerken. We gaan voor een lange tijd geld en kennis bundelen. Het rijk en Groningen hebben hiermee een permanente agenda voor de toekomst.”