Greet Prins per 1 april 2021 voorzitter Raad van Bestuur KVK

Greet Prins wordt per 1 april voorzitter van de Raad van Bestuur van KVK. Deze benoeming is gemeld in de ministerraad op voorstel van minister Bas van ‘t Wout van Economische Zaken en Klimaat.

Greet Prins is vanaf 2009 voorzitter van de Raad van Bestuur van Philadelphia, een zorgverlener die mensen met een verstandelijke beperking bij wonen, werken en vrije tijd ondersteunt. De organisatie heeft ruim 8.400 cliënten en ongeveer 7.600 medewerkers op zo’n 500 locaties. Daarnaast is Greet Prins ook bestuurlijk actief in verschillende toezichthoudende functies in de profit- en not for profit sector.

De Kamer van Koophandel (KVK) geeft informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers op ondernemersgebied. KVK heeft als wettelijke taken het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.