Eddo Verdoner wordt Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding

Eddo Verdoner wordt per 1 april 2021 de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). Op verzoek van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zal de heer Verdoner komend jaar gevraagd en ongevraagd adviseren over de aanpak van discriminatie, bedreiging en intimidatie van de Joodse gemeenschap. Ook zal de NCAB een signalerende functie hebben in ontwikkelingen die opkomen op het terrein van antisemitisme.

Eerder signaleerde minister Grapperhaus dat door toenemend gebruik van internet en social media en de complottheorieën rondom COVID-19 het antisemitisme in de samenleving zichtbaarder is geworden. In de Tweede Kamer is dan ook brede steun om de NCAB aan te stellen; een voorstel van de VVD en de ChristenUnie hiertoe is aangenomen. Minister Grapperhaus heeft dit initiatief ook direct ondersteund.

Blijvende aanpak

De NCAB zal als onafhankelijk adviseur de minister van Justitie en Veiligheid direct adviseren over de strafrechtelijke aanpak van antisemitisme, beveiliging en versterken van de samenwerking tussen partijen - zoals gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de NCTV - die een rol hebben in de antisemitismebestrijding. Omdat een betere aanpak veel verschillende beleidsterreinen kan raken, wordt de NCAB als schakel daartussen en als expert gevraagd aanbevelingen te doen voor een blijvende aanpak. De NCAB zal zonder te treden in individuele zaken onderzoek doen naar mogelijke knelpunten in de verschillende ketens in de afhandeling van meldingen van antisemitisme. Ook wordt de nationaal coördinator gevraagd contacten te houden in het internationale werkveld, internationaal ervaringen uit te wisselen en eventuele goede voorbeelden uit het buitenland voor het voetlicht te brengen.

De instelling van de NCAB geldt vooralsnog voor de duur van een jaar. Aan het einde van deze termijn wordt de opdracht van de NCAB geëvalueerd. Dan wordt bezien hoe daaraan het beste opvolging kan worden gegeven. De heer Verdoner is op dit moment onder meer voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO). Deze functie zal hij overdragen in het kader van zijn start als NCAB