Loten voor studie zorgt voor kansengelijkheid

Hogescholen en universiteiten kunnen weer gebruik gaan maken van loting bij de selectie van studenten voor een opleiding met een numerus fixus. Loten wordt daarmee één van de instrumenten die de onderwijsinstellingen kunnen gebruiken. Omdat loten een objectief middel is, draagt dit bij aan de kansengelijkheid en zorgt het voor brede toegankelijkheid. Om loten weer mogelijk te maken, dient de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te worden aangepast. De ministerraad heeft met dit wetsvoorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd. Het wetsvoorstel wordt nu aan de Tweede Kamer verzonden.

Kansenongelijkheid

Sinds 2013 worden studenten voor opleidingen met een numerus fixus decentraal geselecteerd.  Dit gebeurt op basis van ten minste twee kwalitatieve criteria, bijvoorbeeld cijferlijsten en motivatiegesprekken. Dat de studentenpopulatie van deze opleidingen minder divers is dan andere opleidingen, wijst mogelijk op een verminderde toegankelijkheid voor bepaalde groepen studenten. Door loten nu toe te voegen wordt de kansenongelijkheid aangepakt.

Maatwerk

Met dit wetsvoorstel wordt dus decentrale loting toegevoegd als selectiemethode bij alle associate degree-opleidingen en alle bacheloropleidingen met een numerus fixus.

Selectie van studenten kan per opleiding verschillen en dus is maatwerk hierin belangrijk. Opleidingen kunnen er daarom voor kiezen om loting in te zetten als zelfstandig selectie-instrument of in aanvulling op de huidige selectieprocedures op basis van ten minste twee kwalitatieve criteria.

Bij gewogen loting wegen de resultaten op de kwalitatieve selectiecriteria mee in de kans die kandidaten hebben om ingeloot te worden. Ook kan de instelling een deel van de studenten meteen toelaten op basis van de selectiecriteria en vervolgens de overige plaatsen toewijzen door middel van loting. Deze methode zorgt voor meer eerlijke kansen en zo wordt de kansenongelijkheid voor studenten verminderd.