Oranje Fonds draagt bij aan maatschappelijke diensttijd (MDT)

Het Oranje Fonds en het programma MDT slaan de handen ineen om de maatschappelijke diensttijd nog toegankelijker te maken voor jongeren die zich willen inzetten als vrijwilliger. Het Oranje Fonds gaat in het programma ‘De verschilmakers: jong – sociaal - oranje’, 25 organisaties 3 jaar lang intensief ondersteunen. Het doel hiervan is het bereiken en duurzaam betrekken van jongeren als vrijwilligers in hun sociale activiteiten. De organisaties hebben een sterk netwerk binnen het sociale domein en werken op hun beurt samen met 125 andere organisaties die ook maatschappelijk actief zijn in de buurt en wijk.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Inmiddels zijn er al meer dan 20.000 jongeren en meer dan 1.800 organisaties betrokken bij maatschappelijke diensttijd. Mooi te zien dat er zoveel draagvlak ontstaat voor ons doel: jongeren helpen hun talenten te ontdekken, ze van betekenis te laten zijn voor anderen en ze in contact brengen met mensen die ze anders misschien nooit hadden ontmoet. Dat een belangrijke organisatie als het Oranje Fonds zich hier nu voor in elk geval drie jaar aan committeert, duidt erop dat we met iets moois bezig zijn. Met de ervaring en het netwerk van het Oranje Fonds kunnen we jongeren nog meer aantrekkelijke MDT-plekken aanbieden.”

Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds, sluit zich hierbij aan. ”Iedereen kan iets voor een ander betekenen. Het programma MDT geeft jongeren de mogelijkheid dat te ervaren. Dat is ongelooflijk waardevol, voor de jongeren en ook voor de samenleving. Samen kunnen we ervoor zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan. Hoe jong of oud je ook bent. We zijn dan ook heel blij met deze samenwerking en hopen hiermee de organisaties te versterken en de deelnemende jongeren een prachtige ervaring rijker te maken.”

Meer en makkelijker

De samenwerking draagt bij aan het verder landelijk dekkend maken van het MDT-netwerk. Het al bestaande aanbod aan MDT-plekken wordt aangevuld met meer en lokaal aanbod. Hierbij wordt rekening gehouden met diversiteit in aard, omvang en geografische spreiding. Zo wordt het steeds makkelijker voor jongeren om zich in de eigen omgeving vrijwillig in te zetten. Tegelijk is dit voor de deelnemende organisaties een kans om jongeren uit de buurt of wijk duurzaam te betrekken bij hun werk, en zo de eigen activiteiten lokaal uit te bouwen.

Impulsfonds

De activiteiten richten zich niet alleen op het werven en begeleiden van jongeren tijdens hun vrijwilligerswerk, maar nadrukkelijk op het activeren en betrekken van jongeren in het sociale domein voor de langere termijn. Dit wordt door het Oranje Fonds gestimuleerd met een Impulsfonds. Zo’n 1600 jongeren kunnen hierbij met steun van het fonds hun eigen ideeën voor een socialere samenleving in concrete daden omzetten. Zo inspireren ze andere jongeren die nog niet maatschappelijk actief zijn en kunnen nieuwe kleinschalige maatschappelijke initiatieven en organisaties van, voor en door jongeren zelf ontstaan.

Over maatschappelijke diensttijd (MDT)

Tijdens MDT ontdekken en ontwikkelen jongeren hun talenten en leren nieuwe mensen en andere leefwerelden kennen. Tegelijkertijd zetten ze zich in voor een ander of de samenleving. Jongeren van 14 tot 27 jaar kunnen MDT naast school of werk doen. De ervaring die ze opdoen komt goed van pas bij het maken van belangrijke keuzes voor hun toekomst. MDT is een samenwerking van de rijksoverheid, NJR, NOV, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Zie voor meer informatie ook www.doemeemetmdt.nl en de video Wat is MDT.

Voor meer informatie over het Oranje Fonds programma De verschilmakers: www.oranjefonds.nl/de-verschilmakers.