Commissie van wijzen onverplichte tegemoetkoming onvolledige AOW Suriname

De ministerraad heeft op donderdag 1 april 2021 een commissie van wijzen ‘onverplichte tegemoetkoming ouderen van Surinaamse herkomst’ ingesteld. Deze commissie bereidt een juridisch advies voor over de vraag of er een onverplichte tegemoetkoming mogelijk is voor uitsluitend deze ouderen die een onvolledige AOW hebben.

Inwoners van Suriname waren tot 1975 rijksgenoten in het Koninkrijk, maar zij waren niet in Nederland verzekerd voor de AOW. Het gaat hierbij dus om inwoners van ons land die tot 1975 in Suriname woonden en gedurende die tijd geen AOW hebben opgebouwd.

Het kabinet heeft eerder aangegeven dat er geen juridische verplichting ligt bij de Nederlandse overheid om deze ouderen tegemoet te komen in hun onvolledige AOW-opbouw.

Op verzoek van de Tweede Kamer kijkt de commissie van wijzen nu of een onverplichte tegemoetkoming voor alleen deze groep juridisch mogelijk is.

De commissie bestaat uit voorzitter dr. J.J. (Joyce) Sylvester, sinds 1 februari 2016 substituut ombudsman en de leden prof. mr. J.H. (Janneke) Gerards, hoogleraar fundamentele rechten, Universiteit Utrecht en mr. dr. R.K. (Rob) Visser, voormalig secretaris Raad van State.

In de samenstelling van de commissie is er affiniteit met de problematiek, is er een brede maatschappelijke ervaring en is er expertise op het gebied van gelijke behandeling vertegenwoordigd.

De commissie van wijzen is gevraagd om deze zomer te komen met haar bevindingen.