Hoger onderwijs weer open per 26 april

Iedere student kan vanaf aanstaande maandag ongeveer 1 dag per week fysiek onderwijs gaan volgen op een hogeschool of universiteit. Daarnaast blijven de uitzonderingen bestaan voor het maken van toetsen, het volgen van praktijkonderwijs en de begeleiding van kwetsbare studenten. Bij het gedeeltelijk heropenen van het hoger onderwijs moet er wel rekening mee worden gehouden dat studenten 1,5 meter afstand van elkaar moeten kunnen houden. Ook studieplekken zoals universiteitsbibliotheken mogen onder deze voorwaarde weer open voor studenten.

Meer fysiek onderwijs in het hoger onderwijs is van groot belang voor de fysieke en mentale gezondheid van de jongeren maar ook voor het voorkomen van verdere achterstanden. Minister Van Engelshoven (Onderwijs): “In alle gesprekken die ik de afgelopen maanden met studenten voerde, stond er maar 1 wens bovenaan hun lijstje: weer samen studeren. Ik ben erg blij dat de hogescholen en universiteiten hun deuren, al is het deels, weer open kunnen zetten voor hun studenten. Even een dag weg uit je kamer, weg achter het beeldscherm en samen studeren en college volgen.”

Het hoger onderwijs kan veilig open met inachtneming van de bestaande maatregelen waaronder de 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen. Daarnaast gaat het Kabinet ook zelftesten inzetten voor studenten en medewerkers in het hoger onderwijs en het mbo. De inzet van zelftesten is een extra instrument met als doel het aantal besmettingen in Nederland terug te dringen.

Door iedere student en medewerker te voorzien van gratis zelftesten kunnen besmettingen snel worden opgespoord. Studenten hebben vaak zelf geen last van een besmetting, maar kunnen deze dus wel ongemerkt overdragen op anderen. De inzet van deze preventieve zelftesten kan er toe leiden dat een besmetting (eerder) gesignaleerd wordt, waardoor voorkomen wordt dat het virus ongemerkt verder wordt verspreid. Dit kan een positief effect hebben op de epidemiologische situatie.

Deze testen komen begin mei beschikbaar voor alle studenten en medewerkers van hoger onderwijsinstellingen. Het overgrote deel van de studenten en medewerkers zal de zelftest kunnen aanvragen via een online landelijke portal. Een aantal instellingen zal de distributie zelf organiseren. Studenten en medewerkers worden hierover binnenkort via hun instelling geïnformeerd.