Lintjesregen 2021

2832 burgers koninklijk gedecoreerd vanwege bijzondere verdiensten voor de samenleving

De Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen op de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning (de Lintjesregen) vindt dit jaar plaats op maandag 26 april. Vanwege het coronavirus heeft de Lintjesregen ook deze keer een aangepaste vorm.

Vergroot afbeelding Lintje Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Lintje Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De burgemeesters in het land en de gezaghebbers en gouverneurs in het Caribisch deel van het Koninkrijk decoreren of informeren die dag voor 13:00 uur de 2832 burgers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Om 13:00 uur verschijnen de namen van de gedecoreerden in de speciale editie van de Staatscourant.

In verband met de coronamaatregelen kunnen de uitreikingen de hele week plaatsvinden, dus van maandag 26 april t/m zaterdag 1 mei. Dit gebeurt uiteraard met inachtneming van alle dan geldende coronamaatregelen.

Burgers en maatschappelijke organisaties dienden voor de lintjesregen 3117 voorstellen in. Deze voorstellen komen binnen bij de gemeenten. Na de adviezen over deze voorstellen van de burgemeesters en de commissarissen van de Koning komen deze voorstellen terecht bij het Kapittel voor de Civiele Orden, het adviesorgaan van de Nederlandse regering. Op advies van het Kapittel worden voorstellen voorgedragen door de regering aan Zijne Majesteit de Koning.

Op 26 april worden 18 personen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en 2814 personen worden benoemd in één van de zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. In het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgen 80 personen een Koninklijke onderscheiding. Over 285 voorstellen is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.

Ontwikkelingen 2021

  • Er zijn 2746 vrijwilligers gedecoreerd en er zijn 156 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de betaalde baan. (Voor een klein deel overlappen deze cijfers.)
     
  • Van alle gedecoreerden zijn er 2438 personen (86%) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
     
  • Er zijn 998 vrouwen gedecoreerd, wat neerkomt op 35%. Het aantal mannen bedraagt 1834.
     
  • In de provincie Zuid-Holland zijn de meeste personen gedecoreerd, namelijk 504. In Noord-Brabant zijn er 481 personen gedecoreerd en in Gelderland 405 personen.
Vergroot afbeelding
Beeld: Phil Nijhuis