Nieuw inburgeringsstelsel 2022 van start

De nieuwe Wet Inburgering treedt definitief op 1 januari 2022 in werking. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om sneller het inburgeringstraject te doorlopen. Daarbij geldt een hogere norm voor het taalniveau. De inwerkingtreding van de wet stond gepland voor 1 juli 2021, maar na overleg met verschillende partners zoals VNG, Divosa, DUO en COA is besloten om de inwerkingtreding een halfjaar uit te stellen. Dat schrijft demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer.

Eind 2020 stelde de minister vast dat invoering van de Wet op 1 juli 2021 niet verantwoord was. Partners gaven aan risico’s te zien bij die ingangsdatum. Er was meer tijd nodig om zorgvuldig voorbereidingen te treffen. De nieuwe startdatum biedt voor gemeenten en andere uitvoerders voldoende zekerheid voor een soepele uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 januari 2022.

Naast de nieuwe startdatum heeft het kabinet ook 30 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor gemeenten. Een groot deel daarvan, 21 miljoen euro, komt beschikbaar voor de groep nieuwkomers die nog onder de ‘oude’ wet Inburgering valt uit 2013. Door de hogere taakstelling van te huisvesten statushouders door gemeenten voor 2021 is die groep groter dan verwacht. Gemeenten worden aangemoedigd de begeleiding voor deze groep zo veel mogelijk in de geest van de nieuwe wet vorm te geven. De resterende negen miljoen euro is bedoeld voor extra invoeringsmiddelen.