Quarantaineplicht en twee negatieve testuitslagen in plaats van vliegverbod

Vanaf 1 juni geldt voor alle reizigers uit landen met een zeer hoog COVID-19-risico een quarantaineplicht en een verplichte negatieve NAAT(PCR)-testuitslag. Ook moeten zij een quarantaineverklaring bij zich hebben. Reizigers uit landen waar zorgwekkende virusvarianten voorkomen, moeten daar bovenop bij vertrek een negatieve sneltest laten zien. Met deze combinatie van maatregelen zal het kabinet op basis van het OMT-advies de vliegverboden, die lopen tot 1 juni, niet verlengen.

Voor reizigers uit landen waarvoor het vliegverbod op 1 juni afloopt is nog steeds het EU-inreisverbod van kracht. Dit zijn reizigers uit landen in Zuid- en Midden-Amerika, India en Zuid-Afrika. Zij mogen de Europese Unie en dus Nederland alleen inreizen als ze hiervoor zijn uitgezonderd.

Quarantaineplicht

Reizigers die uit een zeerhoogrisicogebied komen, gaan bij aankomst in Nederland tien dagen verplicht in quarantaine. De quarantaine kan worden verkort als na de vijfde dag negatief wordt getest. Deze verplichting geldt voor ieder type vervoer. Voor reizigers uit oranje landen met een hoog risico geldt een verplichte NAAT(PCR)-test, ook voor automobilisten, en een dringend advies om in quarantaine te gaan.

Vertrek uit een gebied met een zorgwekkende virusvariant

Aanvulling op het nieuwsbericht: U heeft twee mogelijkheden als u naar Nederland reist uit een land met een zorgwekkende virusvariant:

  • U heeft een negatieve NAAT(PCR)-testuitslag waarvan het moment van de afname maximaal 24 uur oud is als u instapt in het buitenland. 
  • Of u heeft de 2 testuitslagen van:  
    • een negatieve NAAT(PCR)-test die is afgenomen maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland;
    • een negatieve sneltest waarvan het moment van de afname maximaal 24 uur oud is als u instapt in het buitenland.