Eerste Kamer stemt in met nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs op basisscholen en middelbare scholen. Deze wet heeft als doel dat alle scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. De wet gaat in vanaf 1 augustus.

Burgerschapsonderwijs is al wettelijk verplicht, maar voor veel scholen is het niet duidelijk wat er precies van hen wordt verwacht. Daarom heeft minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) de wettelijke opdracht voor scholen aangescherpt.

Respect voor vrijheden

Minister Slob: ,,Burgerschap is de manier waarop we met elkaar deelnemen aan de maatschappij. Het is belangrijk dat we dat doen met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Scholen hebben, naast ouders en verzorgers, een wezenlijke rol om deze waarden aan kinderen en jongeren te leren. Op welke manier ze dat precies doen is aan de scholen zelf, zoals dat past bij de vrijheid van onderwijs. Wel bevat de wet een gemeenschappelijke kern waaraan alle scholen moeten voldoen, dat geeft hen ook duidelijkheid.”

Democratische rechtsstaat

In de wet staat dat kinderen en jongeren kennis moeten vergaren van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Daarbij horen thema’s zoals gelijke behandeling, het verbod op discriminatie en vrijheid van meningsuiting. Ook de schoolcultuur moet in overeenstemming zijn met die waarden.

Naar elkaar luisteren

Daarnaast staat in de wet dat de school een oefenplaats is, waar leerlingen moeten kunnen oefenen met de vaardigheden die ze later nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld naar elkaars mening luisteren en daar respectvol op reageren. Juist op school komen leerlingen met verschillende achtergronden elkaar tegen. Daarnaast staat in de wet dat leerling en personeel zich veilig en geaccepteerd moeten weten op school.

Ondersteuning

Scholen kunnen nu al terecht bij de PO- en VO-raad en de stichting School en Veiligheid voor ondersteuning bij hun burgerschapsonderwijs. Deze ondersteuning wordt de komende jaren verder uitgebreid.