Herbenoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

De ministerraad heeft met instemming kennisgenomen van het voornemen van minister Dekker voor Rechtsbescherming om Aleid Wolfsen te herbenoemen als voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) per 1 augustus 2021 voor een periode van vijf jaar.

Aleid Wolfsen is sinds 2016 voorzitter van de AP. Eerder was hij al verbonden aan de AP als lid van de raad van advies.

Op 1 augustus aanstaande loopt de huidige termijn van Wolfsen af. Op grond van artikel 7 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming kan de voorzitter van de AP éénmaal worden herbenoemd voor een termijn van vijf jaar.

De AP is de onafhankelijke toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in onder meer de AVG.