Ophokplicht verder ingetrokken

Vanaf vannacht, 30 juni om 00:00, wordt de afscherm- en ophokplicht in twee aanvullende regio’s rondom Drenthe ingetrokken. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aan de pluimveesector meegedeeld. Voor de overige regio’s blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht.

Minister Schouten acht het verantwoord om de ophokplicht in deze regio’s op te heffen: de twee regio’s hebben op basis van de informatie die bekend is uit eerdere vogelgriepseizoenen, een kleine kans dat er een pluimveebedrijf besmet raakt. Ook zijn hier geen HPAI uitbraken op pluimveebedrijven geweest en gaat het niet om pluimveedichte gebieden. Daarnaast zijn er sinds half mei geen besmette wilde vogels gevonden.

In de twee regio’s waar de afscherm- en ophokplicht wordt opgeheven bevinden zich ongeveer 60 bedrijven met een uitloop en 15 biologische bedrijven. Op deze bedrijven kunnen de kippen weer naar buiten. Op de dierziektenviewer van RVO staat voor welke regio’s de ophokplicht nu is opgeheven, en waar deze nog van kracht is. Agrariërs kunnen hier hun postcode invoeren om te zien onder welke regio zij vallen.

De ophok- en afschermplicht blijft in de andere regio’s nog in stand. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit blijft de situatie volgen. Hierbij bekijkt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op basis van de beschikbare informatie of het verantwoord is om de ophokplicht ook in andere regio’s op te heffen.