Precieze bedragen Nationaal Programma voor scholen bekend

Basisscholen en middelbare scholen kunnen vanaf vandaag inzien hoeveel geld ze precies krijgen voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs en wanneer dat wordt uitbetaald. Scholen die veel met achterstanden te maken hebben krijgen meer geld dan scholen waar dat minder speelt.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs): ,,Alle scholen hebben plannen gemaakt voor komend schooljaar om achterstanden in te lopen. We weten dat sommige leerlingen als gevolg van corona meer vertraging hebben opgelopen dan andere. Bijvoorbeeld scholieren die tijdens de lockdown thuis niet geholpen konden worden met hun schoolwerk. Scholen die veel met achterstanden te maken hebben, krijgen daarom extra geld. Elke leerling moet de kans krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen, ongeacht wie je ouders zijn of waar je woont.”

Primair onderwijs

Basisscholen krijgen voor volgend schooljaar minimaal circa 700 euro per leerling. Dit basisbedrag wordt in het primair onderwijs maandelijks in delen uitgekeerd. Het basisbedrag voor leerlingen op een speciale basisschool en het (voortgezet) speciaal onderwijs is hoger. Daarbovenop krijgen scholen met meer risico op achterstanden extra geld op basis van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden. Hoe groter het risico op onderwijsachterstanden op de school is, hoe hoger de extra bijdrage. Zo wordt rekening gehouden met verschillen tussen scholen en de verschillende opgaven waar zij voor staan.

Voorbeeld basisscholen

Fictief voorbeeld: een basisschool met 225 leerlingen met een relatief laag risico op achterstanden ontvangt circa 5.000 euro bovenop het vaste basisbedrag. Een zelfde basisschool met een relatief hoog risico op achterstanden krijgt aanvullend circa 200.000 euro.

Voortgezet Onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt er minimaal circa 700 euro uitgekeerd per leerling van het vwo, havo, mavo en het eerste en tweede leerjaar van basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. Het basisbedrag per leerling van het praktijkonderwijs en het derde en vierde leerjaar van basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo is hoger. De 700 euro per leerling wordt in één keer in november 2021 uitbetaald. De rest van de middelen volgt in het voorjaar van 2022. Ook hier geldt dat scholen met een groter risico op onderwijsachterstanden bovenop het basisbedrag extra geld krijgen op basis van de CBS-indicator.

Voorbeeld middelbare scholen

Fictief voorbeeld: een middelbare school met 1800 leerlingen met een relatief laag risico op achterstanden ontvangt circa 180.000 euro bovenop het vaste basisbedrag. Een zelfde middelbare school met een relatief hoog risico op achterstanden krijgt aanvullend circa 900.000 euro.

Menukaart

Om uit te rekenen wat het voor individuele scholen betekent, kunnen scholen terecht op www.NPOnderwijs.nl. Hier zijn de bedragen op schoolniveau te vinden. Met het geld kunnen scholen maatregelen uitvoeren van de eerder gepresenteerde menukaart. Scholen kiezen welke maatregelen passen bij de behoeften van hun leerlingen in samenspraak met ouders en leraren via de medezeggenschapsraad. In totaal is er voor de komende twee jaar 5,8 miljard euro beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs.