Seed Business Angel regeling nu ook voor meer dan 2 angels

Per 1 juli is de Seed Business Angel regeling opengesteld voor twee en meer zogenoemde business angels: ervaren ondernemers die willen investeren in veelbelovende startups. Voorheen konden slechts twee business angels samen gebruik maken van de regeling. Door de verruiming sluit de regeling beter aan op de manier waarop business angels investeren, namelijk veelal in groepsverband. De Seed Business Angel regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Startups zetten Nederland op de wereldkaart met hun nieuwe producten en diensten, en zorgen zo voor inkomsten en banen. Om ervoor te zorgen dat startups in ons land van de grond blijven komen en kunnen doorgroeien, hebben ze financiering en kennis nodig. De Seed Business Angel regeling is daarvoor in 2017 opgezet: ervaren investeerders brengen expertise en kapitaal in, en de overheid verdubbelt hun inleg in de vorm van een renteloze lening. Deze aanpassing maakt het makkelijker en aantrekkelijker om te investeren in Nederlandse startups, waardoor zij in Nederland groot kunnen groeien.”

Investeren in groepsverband

Uit recent onderzoek naar de durfkapitaalmarkt voor startups bleek dat de openstelling van de Seed Business Angel regeling voor slechts twee business angels mogelijk te beperkt is. Business angels opereren immers vaak in groepsverband omdat ze zo van elkaar kunnen leren, hun kapitaal kunnen bundelen en het risico beter gespreid wordt. Daarnaast geeft het toegang tot een breder netwerk, wat de meerwaarde van business angels verhoogt als investeerders. Door de Seed Business Angel regeling open te stellen voor groepen business angels, sluit de regeling beter aan bij het opereren in groepsverband.

Vermogende particulieren

Nu ook groepen business angels zich kunnen aanmelden voor de regeling is de verwachting dat het aantal Seed Business Angel fondsen sneller zal groeien. Door de gunstige terugbetalingsverhouding is de regeling met name interessant voor vermogende particulieren die hun vermogen willen investeren en hun kennis en netwerk daarmee willen delen. Uit recent onderzoek is echter naar voren gekomen dat zij nog relatief onbekend zijn met de Seed Business Angel regeling. Dat terwijl deze groep investeerders juist een belangrijke bijdrage kan leveren in het vergroten van het durfkapitaal voor startups in de vroege fase.

15 fondsen opgericht

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Seed Business Angel regeling in 2017 in het leven geroepen om de financiering van startups in de vroege levensfase te verbeteren en hen betere toegang te geven tot ‘slim geld’. Sinds de openstelling van de regeling zijn inmiddels 15 Business Angel fondsen opgezet, die samen hebben geïnvesteerd in 30 startups. In totaal is ruim € 30 miljoen ingebracht door private investeerders en het Rijk samen.

Budget voor 2021

Heeft u ook interesse om samen met een of meerdere partners te investeren in startups? Dan kunt u met de Seed Business Angel regeling een renteloze lening aanvragen voor het oprichten van een Seed Business Angel fonds. Voor de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 is nog een budget beschikbaar van € 5 miljoen.