Vervanging staatssecretaris I&W en invulling openstaande portefeuilles BHOS en SZW

De Rijksvoorlichtingsdienst laat namens de minister-president weten:
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, wordt vice-president/directeur Europa voor het World Resources Institute. Zij zal daar per 1 september 2021 met haar werkzaamheden beginnen.

Van Veldhoven heeft de Koning daarom verzocht om haar per 19 juli 2021 ontslag te verlenen als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.  

Ten behoeve van de resterende demissionaire periode zal een nieuwe staatssecretaris worden gezocht afkomstig uit de kring van D66. Tot die tijd zal minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de taken van de staatssecretaris overnemen.

Daarnaast wordt vanwege de aard en omvang van de gecombineerde portefeuilles van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gezocht naar een nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking afkomstig uit de kring van D66.

Om diezelfde reden zal ook worden gezocht naar een nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afkomstig uit de kring van de VVD. De taken van de voormalige staatssecretaris zijn sinds 20 januari 2021 overgenomen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De namen van de nieuwe bewindspersonen zullen op korte termijn bekend worden gemaakt.