Opnieuw flinke daling verkeersovertredingen door buitenlandse diplomaten

Na de invoering van een nieuw systeem van notificaties is het aantal verkeersovertredingen door buitenlandse diplomaten in Nederland verder gedaald met 71,5%. Dat schrijft minister Kaag van Buitenlandse Zaken vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanwege hun immuniteit mogen buitenlandse diplomaten in Nederland net als in andere landen geen boetes worden opgelegd voor bijvoorbeeld verkeersovertredingen. Daarom is er in mei 2019 een systeem in werking getreden waarbij overtreders in plaats van een boete een notificatiebrief ontvangen met een vrijwillig betalingsvoorstel ter hoogte van de boete. Daarnaast ontbiedt het ministerie van Buitenlandse Zaken hun werkgever bij hoge aantallen of zware overtredingen.

De meest recente cijfers tonen aan dat dit systeem een succes is: naast dat het aantal overtredingen zowel dit jaar als vorig jaar sterk afnam, is in de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2021 in totaal voor € 306.939 aan vrijwillige betalingen ontvangen. Hoewel de coronamaatregelen voor verminderde verkeersdrukte en minder overtredingen hebben gezorgd, is de daling onder de groep diplomaten aanzienlijk groter.

Het uitgangspunt blijft dat personen met een geprivilegieerde status de Nederlandse wet- en regelgeving moeten respecteren en verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun gedrag. Daarom investeert het ministerie van Buitenlandse Zaken ook de komende jaren in het verder terugdringen van verkeersovertredingen van diplomaten.